Sektormerking på stasjonen

Sektormerking på plattformene er måten vi tilrettelegger stasjonene for at du skal komme deg så raskt og effektivt som mulig om bord i togene.

Skjermer som viser antall vogner, sektor og tilbud.

Hvis du allerede før toget kommer, vet hvor du skal stille deg på plattformen for å finne til riktig vogn, kan du stå klar på rett plass når toget kommer.

For å gjøre dette mulig, har vi det vi kaller sektormarkering på plattformene, der plattformen er delt opp i flere sektorer som har hver sin bokstav. Denne inndelingen er markert på bakken på plattformene, og noen steder også med skilt. Skjermene viser hvor mange vogner toget har, om noen av vognene har spesielle tilbud og hvor vognene er å finne i forhold til sektormarkeringen.

På skjermene bruker vi også symboler slik at vi raskt og enkelt kan informere om for eksempel tilbud om bord på toget eller om toget stopper ved en flyplass.