Skjermer og høyttalere

For oss er det viktig at de som skal reise med toget raskt finner den informasjonen de trenger. De siste årene har vi gjort mye for å forbedre informasjonen du finner i våre kanaler.

Ny layout på skjermene

I juni 2019 lanserte vi ny layout på skjermene våre. Dette skal gjøre informasjonen enda mer intuitivt å forstå. I tillegg får du nå informasjon både på norsk og på engelsk. 

Vi skiller mellom de ulike skjermene våre, monitor, anviser og hovedtavla på Oslo S. 

På skjermene våre har vi svart bakgrunn med hvit skrift og en størrelse og skrifttype som gjør at skriften skal være så enkel som mulig å lese, også for svaksynte. I tillegg, for at informasjon om avvik skal være ekstra tydelig, blir den markert med gult. På skjermene blir avvikstekstene gule. 

Monitor

På monitorene finner du en liste over alle avganger fra din stasjon. 

Avgangene sorteres kronologisk etter opprinnelig avgangstid. Informasjon om merknader på toget og stasjoner toget kjører via, veksler hvert åttende sekund, både på norsk og engelsk.

På stasjoner der det er få togavganger viser vi togets sammensetning i listevisningen over tog.

Vi bruker hvit skrift på sort bakgrunn når toget går som ordinært. Dersom det er endringer på avgangen din vises det med gul skrift. Vi bruker også en strek over avgangstiden for å forsterke at avgangen er innstilt.

Anvisere

Skjermene som henger ved sporet kaller vi en anviser. På anviserne finner du informasjon om ditt tog.

Informasjon om neste tog fra sporet vises på anviseren. På skjermen finner du informasjon om linjenummer og endestasjonen til toget. Togets avgangstid vises til høyre i bildet. Informasjon om spesielle merknader og stasjoner toget kjører via veksler hvert åttende sekund - på norsk og engelsk. Nederst i skjermen finner du informasjon om togets vognnummer og fasiliteter.

Dersom toget ditt er forsinket vises ny avgangstid i gult under den opprinnelige tiden. Togets siste posisjon vises også.

Dersom toget dit er forsinket og et annet tog kommer først, vil informasjon om det forsinkede toget vises nederst på anviseren.

Dersom toget blir forsinket og vi ikke vet når ny avgangstid blir viser vi en tom klokke sammen med teksten "toget har fått en stans".

Dersom toget ditt har fått endret spor vises det nederst på det skjermen ved det opprinnelige sporet.

Tog som går fra samme spor innen de neste fire minuttene vises nederst på skjermen.

Dersom toget kjører med avstengte vogner markeres disse med et "parkering forbudt"-symbol..

Dersom toget er innstilt blir avgangstiden overstrøket, et gult utropsteng kommer frem, sammen med tekst om hvor toget er innstilt. Informasjon om hvor toget er innstilt og hvilket tiltak du skal forholde deg til veksler hvert åttende sekund.

Hovedtavla på Oslo S

Togets avganger er sortert etter planlagt avgangstid.

På midten av hovedtavlen på Oslo S vil vi vise de første togene i retning av de fire største stasjonene. Tog med mindre enn ti minutter til avgang vises med nedtelling.

For å skille mellom ankomst- og avgangsvisning er bakgrunnen markert med henholdsvis grønt og blått.

Høyttalere

De siste årene har vi automatisert høyttalermeldingene våre. Den "nye" stemmen er klarere og mer tydelig enn de vi hadde før. All informasjon som blir gitt over høyttalere blir også gitt både på norsk og engelsk. Det har vært viktig for oss at høyttalermeldingene vi sender ut følger "Klart språk-normen" slik at de er enkle å forstå.