Aktuelt for reisende

Søkeresultat

Viser 1 - 6 av 6 treff

  Mens mange togpendlere har ferie, benytter Bane NOR tiden til å bygge og vedlikeholde jernbanen på Østlandet. Da må togtrafikken stanses og togene erstattes med buss.

  I mai blir dobbeltsporet opna mellom Bergen og Arna. For å komma i mål med arbeidet, må me fyrst stengja delar av jernbanen for trafikk i april.

  For å øke kvaliteten på infrastrukturen må vi utføre vedlikehold på togstrekningene. Vi bygger også nytt for at de som reiser med tog skal få et enda bedre tilbud. Det kan vi ikke gjøre når togene går. Derfor blir det også i år buss for tog i påsken og til sommeren.

  Nordby ved Jessheim har lenge toppet Bane NORs «verstingliste» over planoverganger. På landsbasis er det her flest uønskede og farlige hendelser blir registrert. Nå er løpet lagt for å fjerne denne overgangen.

  Trenger du hjelp for å reise med toget? Nå får du assistanse på stasjonene i Stavanger og Kristiansand. Vi utvider tjenesten for at flere skal kunne ta mer tog.

  Per mai 2023 er 45 av 336 jernbanestasjoner i Norge universelt utformet, mens totalt 95 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi jobber stadig for å øke tallet slik at så mange som mulig kan bruke stasjonsområdene, uavhengig av funksjonsevne.