Snart forsvinner «verstingen» på Jessheim

Nordby ved Jessheim har lenge toppet Bane NORs «verstingliste» over planoverganger. På landsbasis er det her flest uønskede og farlige hendelser blir registrert. Nå er løpet lagt for å fjerne denne overgangen.

  • Nyheter og aktuelt
  • Tiltak langs Hovedbanen nord
  • Prosjektnyheter

Publisert: 21. juni 2023 klokken 15:53

Personene står foran vegbommen, som er nede. Et Vy-tog passerer i bakgrunnen.

På planovergangsdagen: F.v. Bernt Erik Henriksen, leder for Nordbymoen vel; Ronny Eirik Hansen, prosjektleder i Bane NOR; Pål Buset og Camilla Halvorsen fra Bane NOR, som snakket med trafikantene om sikker ferdsel. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Hvert år i juni markeres den internasjonale planovergangsdagen, hvor land over hele Europa setter fokus på sikker ferdsel over planoverganger. I år var datoen 15. juni, og Bane NOR var som vanlig til stede på Nordby.

Nordby er sikret med bommer, lyd- og lyssignaler, men det er faktisk på planoverganger med utstyr som tydelig varsler når toget kommer, at de fleste farlige hendelsene skjer. 

– Når vi drar ut ber vi folk om å følge reglene, være oppmerksomme og forsiktige og snakke med barna sine om det samme, sier Pål Buset, prosjektleder for holdningsskapende arbeid i Bane NOR.

Stø kurs mot undergangen

I mai vedtok Ullensaker kommune en reguleringsplan som innebærer at planovergangen stenges og erstattes med en undergang for gående og syklende.

– Bane NOR har nylig inngått avtale med rådgiverfirmaet NIRAS om å lage detalj- og byggeplan for dette tiltaket i løpet av andre halvår. Dermed kan Bane NOR inngå kontrakt med utførende entreprenør og starte anleggsarbeidet våren 2024, forteller Ronny Eirik Hansen, som er Bane NORs prosjektleder for arbeidet. 

Tidsplan for byggingen er ikke endelig spikret, men Bane NOR regner med at den nye undergangen kan tas i bruk før utgangen av 2024.

– Når arbeidene starter blir overgangen stengt for biltrafikk, men myke trafikanter kan bruke planovergangen det meste av tiden fram til undergangen står ferdig, opplyser prosjektlederen.

Innstendig oppfordring

– Det må for all del ikke skje en ulykke nå den siste tiden før planovergangen forsvinner. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste brukerne til å være oppmerksomme og forsiktige, og til å respektere bommer, lyd- og lyssignaler. Vi ber foreldrene om å være gode rollemodeller for barna, sier Pål Buset.

Bernt Erik Henriksen er leder for Nordbymoen vel og har deltatt på flere planovergangsdager.

– Vi er svært glade for at denne planovergangen snart blir historie slik at myke trafikanter trygt og sikkert kan krysse sporene. Da holder vil gladelig ut med litt anleggsstøy i nabolaget under byggeperioden, sier Henriksen, som legger til at nærmiljøet også ser fram til at gjennomgangs- og tungtrafikk i Nordbyvegen forsvinner når planovergangen blir borte. 

Før anleggsarbeidet med den nye undergangen starter, vil Bane NOR vil søke samarbeid med nærliggende skoler, barnehager, velforeninger m.v. angående trafikkavvikling og ulemper i byggeperioden.


Publisert: 21. juni 2023 klokken 15:53