Jobber for flere universelt utformede stasjoner

Per mai 2023 er 45 av 336 jernbanestasjoner i Norge universelt utformet, mens totalt 95 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Vi jobber stadig for å øke tallet slik at så mange som mulig kan bruke stasjonsområdene, uavhengig av funksjonsevne.

 • Nyheter og aktuelt

Publisert: 27. oktober 2020 klokken 09:22

Oppdatert: 8. mai 2023 klokken 15:33

Et bilde av en hovedinngang til en jernbanestasjon.

Nye Holmestrand stasjon ble åpnet for trafikk i november 2016. Stasjonen er universelt utformet og uten hindringer. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR

På denne siden:

De fleste av dagens stasjoner ble bygget for mange år siden, før en begynte arbeidet med å tilrettelegge samfunnet for personer med nedsatt funksjonsevne. I dag skal alle nye stasjoner være universelt utformet. Det gjelder også eldre stasjoner som bygges om.

– Vi jobber hele tiden for å forbedre tilbudet for alle passasjerer. Vi forstår de problemene som rullestolbrukere opplever på mange av våre stasjoner. Å ta toget er noe vi ønsker skal være tilgjengelig for flest mulig, men det tar tid å fornye stasjonene, sier direktør for persontrafikk Terje Myrland i Bane NOR.

Kriterier for universelt utformet stasjon

For å planlegge og gjennomføre større ombygginger, er vi avhengig av bevilgninger og oppdrag fra Jernbanedirektoratet. I dag bygger vi både nytt og restaurerer en rekke steder i landet. 
Universelt utformede togstasjoner innebærer blant annet at adkomsten til både plattformene og togene skal være uten hindringer for de reisende.

I tillegg skal det være 

 • kunstige lederlinjer på plattformene
 • dørene til stasjonsbyggene skal kunne brukes av alle uten assistanse
 • informasjon skal være godt skiltet 
 • informasjon til de reisende skal gis både muntlig og skriftlig samtidig, både i form av lyd over høyttaleranlegg og tekst på skjermer

95 tilgjengelige stasjoner

Å oppgradere eldre stasjoner til en slik standard er kostnadskrevende.

– Vi må derfor bygge universell utforming samtidig med andre store forbedringer av stasjonene. På den måten får vi et stadig bedre tilbud til alle reisende, men det vil naturligvis ta lang tid før universell utforming er normen, sier direktør for stasjoner, Knut Øivind Ruud Johansen i Bane NOR Eiendom.

45 stasjoner har denne standarden i dag, mens 95 har status som tilgjengelige.

Tilgjengelig status betyr at rullestolbrukere skal ha adgang til plattformene via ramper eller heis. Veiene til plattformene skal ikke være for bratte, og plattformhøyden må være minst 55 centimeter for å sikre av- og påstigning med rullestolrampe.

Tog med lave og høye gulv

Det er ikke bare utforming av stasjonene som betyr noe for passasjerene. Det gjør også togene. Det beste er en kombinasjon av høye plattformer og tog med lave gulv: En universelt utformet plattform er 76 centimeter høy. Her kan rullestolbrukere trille rett inn og ut av Flirt-togene.

Når det benyttes andre tog, må det brukes en mobil rullestolrampe. Disse togene har høyere gulv og skal etter hvert fases ut, slik at det kun er vogner med lave gulv som brukes. Også dette arbeidet tar tid, og vi jobber stadig for å bedre tilbudet. 

Stasjoner som er universelt utformet

 1. Askim

 2. Berkåk  

 3. Bodø  

 4. Dale  

 5. Evanger  

 6. Greverud  

 7. Harestua  

 8. Heggedal  

 9. Hell  

 10. Holmestrand  

 11. Holmlia  

 12. Høvik  

 13. Knapstad  

 14. Kråkstad  

 15. Leangen  

 16. Ler  

 17. Moelv  

 18. Mysen  

 19. Nittedal  

 20. Nodeland  

 21. Nordby  

 22. Notodden  

 23. Oslo Lufthavn Gardermoen  

 24. Røra  

 25. Røstad  

 26. Råde  

 27. Skansen  

 28. Skarnes  

 29. Skotbu  

 30. Spikkestad

 31. Spydeberg  

 32. Stabekk  

 33. Stange  

 34. Strømmen  

 35. Sørumsand  

 36. Tomter  

 37. Torp  

 38. Trondheim  

 39. Varingskollen  

 40. Vikhammer  

 41. Voss  

 42. Værnes  

 43. Øksnavadporten  

 44. Åndalsnes  

 45. Åsen 


Publisert: 27. oktober 2020 klokken 09:22

Oppdatert: 8. mai 2023 klokken 15:33