Veiarbeid ved Nittedal stasjon

Bane NOR skal senke Stasjonsveien ved Nittedal stasjon for å øke passeringshøyden under jernbanebroen for kjøretøy. Hovedarbeidet starter 5. august og vil medføre endringer i trafikkmønsteret utover høsten.

  • Gjøvikbanen
  • Oppgradering av Nittedal stasjon
  • Prosjektnyheter
  • Nabovarsel
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 5. juli 2024 klokken 13:04

Oppdatert: 5. juli 2024 klokken 13:04

Kart over det aktuelle området med markering av veien

I dette området ved Nittedal stasjon skal Bane NOR senke veibanen for å øke passeringshøyden under jernbanebroen. Foto: Kart med påtegning av Bane NOR

Forarbeid før ferien 

Etter noe forarbeid i månedsskiftet juni-juli, er det ferie og pause i arbeidet i uke 28-31.

Hovedarbeid fra august

I tillegg til å senke veien, skal vi bytte de permanente rørene for vann- og avløp for kommunen.

Arbeidet starter 5. august, og vil trolig vare ut november måned.

Vi har delt inn arbeidet i tre faser:

  • Først bygger vi om på sør-vest-siden av veien. Dette er den delen av veien som vender mot pizza-restauranten på ene siden av broen og mot tøyinnsamlingen på andre siden.
  • I neste fase bygges det på nord-øst-siden. Det vil si mot matbutikken på ene siden av broen og leilighetsbyggene på den andre siden.
  • I sluttfasen skal alt av rør- og veibane kobles sammen, og vi skal asfaltere på nytt. 

Det vil være mulig å benytte veien og passere gjennom arbeidsområdet både for kjøretøy og fotgjengere i hele arbeidsperioden, men det vil bli flere omlegginger underveis.


Skrevet av

  • Ingvild Eikeland

Publisert: 5. juli 2024 klokken 13:04

Oppdatert: 5. juli 2024 klokken 13:04