NRC skal gjøre jobben med senking av Stasjonsveien ved Nittedal stasjon

Bane NOR tildeler NRC kontrakt for arbeider med å senke Stasjonsveien under den nye jernbanebrua ved Nittedal stasjon. Til våren starter de siste arbeidene som må til for å fullføre utbyggingsprosjektet ved stasjonen.

 • Gjøvikbanen
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt
 • Oppgradering av Nittedal stasjon

Publisert: 22. desember 2023 klokken 11:58

Bildet viser en jernbanebru med en bilvei under.

Stasjonsveien skal senkes vår/sommer 2024. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

På denne siden:

NRC har vært Bane NORs totalentreprenør i forbindelse med oppgraderingene på Nittedal de foregående årene. Å senke veien for å øke høyden under brua, var opprinnelig planlagt gjennomført som en del av hovedarbeidene.

Arbeidet ble imidlertid utsatt da det viste seg at det var mer kompliserte eierforhold i krysset enn først forventet.

Entreprenør med god kjennskap til Nittedal

Bane NOR valgte dermed å skille ut resterende arbeider i en egen kontrakt, som ble kunngjort sommer 2023.

- Vi er fornøyde med å nå kunne tildele kontrakten til NRC, som har prosjektert løsningen og som kjenner Nittedal stasjon og prosjektet godt fra tidligere. De har gjort en solid innsats så langt, og vi ser frem til å få fullført de resterende arbeidene, sier prosjektleder ved Nittedal stasjon, Tom-Erik Rørheim.

- NRC ser frem til å komme tilbake til Nittedal for å fullføre resterende arbeider ved Nittedal stasjon som måtte utsettes. I samarbeid med Bane Nor vil vi med dette få komplettert området for prosjektet og omgivelsene, sier prosjektsjef i NRC, Kristoffer Bentson Aase.

Kontrakten ble signert 21. desember.

Arbeidet blir prosjektert i vinter, og skal gjennomføres sommerhalvåret 2024 fra april og med planlagt ferdigstillelse i løpet av oktober. Størrelse på kontrakten er på ca. 15 millioner kroner.

Prioriterer myke trafikanter i anleggsfasen

Under arbeidet med veien under jernbanebrua vil det bli noen endringer for biler og myke trafikanter.

- Vi kommer til å holde veien åpen for bilister og gående. Myke trafikanter prioriteres, og vi har god erfaring med å samarbeide med FAU ved Rotnes skole, noe vi også vil ta initiativ til før vi starter, forklarer Rørheim.

Dette skal gjøres:

Vegarbeider

 • Den nye brua over Stasjonsveien har nå en høyde til vegen på ca. 4,2 meter. Det er planlagt å senke vegen 40 cm. 
 • Det skal bygges fortau på begge sider av vegen, med kantstein mot vegbanen.
 • Vegbanen gjøres bredere
 • Avkjøringene til parkeringsplassene ved Babis og Bunnpris blir justert, og vi vil forlenge rampen som går opp til Bunnpris.
 • Vegarbeidene er planlagt gjennomført sommer 2024.  

Rehabilitere godshuset

 • Det gamle godshuset som er tatt vare på og flyttet til øst for stasjonsbygningen, skal rehabiliteres. Arbeidene vil planlegges og gjennomføres i samarbeid med Fortidsminneforeningen for å bevare mye av historien.
 • To av de gamle leskurene fra plattformen er att vare på. Det ene er satt på plass ved siden av godshuset, det andre skal også plasseres i området.

Annet

 • Fortauskanten i Sørliveien ved Trollveien skal gjøres salamandervennlig.

Skrevet av

 • Karoline Vårdal

Publisert: 22. desember 2023 klokken 11:58