Her jobber vi nå

På denne siden kan du lese om hva vi jobber med nå, og hva som er planlagt gjennomført i nærmeste fremtid.

Oppdatert 22. februar 2024

Arbeider med føringsveier langs jernbanesporet

Vi jobber med å legge føringsveier for signal langs jernbanesporet. Arbeidet foregår fra slutten av februar ved Luringen.

I løpet av uke 8 startet arbeid med føringsveier på jernbanen fra lengst nord i Utsiktsveien og nordover mot Åneby.

Det vil bli anleggstrafikk i de aktuelle områdene. Arbeidene er planlagt ferdigstilt i løpet av vår/sommer 2024.

I forbindelse med disse arbeidene vil det være aktivitet ved Nittedal stasjon, blant annet frakt av anleggsmaskiner til jernbanesporet. 

Arbeidstid: Mandag – fredag: Kl. 22:00 – 06:00.

Pågående arbeid med støytiltak

Vi jobber med støytiltak på flere av eiendommene i Tumyrveien og Sørliveien. Noen av boligene i området har i henhold til støyrapport, behov for utbedringer for å oppnå krav for innendørs og utendørs lydnivå. Utbedringene består blant annet av utskifting av ventiler, og støyskjerming av eksisterende uteplasser.