Dette skal vi gjøre på Nittedal i 2024

 • Prosjektnyheter
 • Oppgradering av Nittedal stasjon

Publisert: 25. august 2023 klokken 14:22

Oppdatert: 1. desember 2023 klokken 16:06

sykkel og sykkelvogn parkert ved togstasjon. Trappetårn i bakgrunnen.

I løpet av vår/sommer 2024 skal det settes opp to sykkelhoteller på Nittedal stasjon. Foto: Karoline Vårdal, Bane NOR

Sette opp to sykkelhotell

Ett på hver side av sporene. Hotellene skal være låst og ha kameraovervåkning.  Du får tilgang ved å kjøpe abonnement i vår parkeringsapp.

I skrivende stund koster et abonnement 50 kr per måned. I hotellene blir det plass til 102 sykler, fordelt på 51 i hvert av hotellene. Av disse plassene vil 3 på hver side av sporet være tilpasset lastesykkel eller sykkel med henger. Arbeidet planlegges gjennomført våren 2024.

Parkeringsappen Bane NOR Parkering

Skaff deg parkeringsavtale med oss i appen eller på nett. 

Senke Stasjonsveien under jernbanebrua

 • Den nye brua over Stasjonsveien har nå en høyde til veien på ca. 4,2 meter. Det er planlagt å senke vegen 40 cm. 
 • Det skal bygges fortau på begge sider av vegen, med kantstein mot vegbanen.
 • Avkjøringene til parkeringsplassene ved Babis og Bunnpris blir justert, og vi vil forlenge rampen som går opp til Bunnpris.
 • Vegarbeidene er planlagt til sommeren 2024.  

Rehabilitere godshuset

 • Vi skal sette i stand det gamle godshuset som er tatt vare på og flyttet til øst for stasjonsbygningen. Arbeidene vil planlegges og gjennomføres i samarbeid med Fortidsminneforeningen slik at mye av historien bli bevart.
 • To av de gamle leskurene fra plattformen er også tatt vare på. Det ene er satt på plass ved siden av godshuset, og det andre skal også plasseres i området.
 • Arbeidet med godshuset er planlagt gjennomført til våren 2024.

Annet:

 • Gjøre fortauskanten i Sørliveien mer salamandervennlig 
 • Sette opp resterende støyskjermer
 • Bygge kabelkanaler til ytterste signal mot Movatn og Åneby

Publisert: 25. august 2023 klokken 14:22

Oppdatert: 1. desember 2023 klokken 16:06