Plandokumenter for Kolbotn stasjon

Vi skal bygge ut Kolbotn stasjon. Her kan du laste ned og lese plandokumentene fra reguleringsplanen som ble vedtatt i 2020.