Oppgradering av Drammen stasjon

På Drammen stasjon bygger vi nye plattformer, legger nye spor og hever hele stasjonsområdet 40 cm for å være bedre rustet mot flom. Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019.

  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 18. januar 2024 klokken 12:42

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig med at det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker lenger sør på Vestfoldbanen kan tas i bruk. Det betyr at det da blir sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg. Det gjør det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Bedre tilgang

Vi har bygd en undergang til elvepromenaden, øst for stasjonen, ved Ryddinggangen. Når den åpner, blir det bedre tilgang til elven og stasjonen.

Bilde av anleggsområde

Dronefoto fra 31. juli, undergangen kom på plass i sommerbruddet 2023. Bane NOR

Fra den nye bybrua vil det være atkomst ned til alle plattformene på den nye stasjonen. Også fra elvepromenaden vil en kunne spasere rett inn på den nordligste perrongen.  

Solceller

På den nye stasjonen skal det være tre plattformtak over de seks sporene. Disse takene skal dekkes av tynne matter med solcellepanel, som vil sørge for ren, fornybar energi. Energien skal brukes til lys og varme på stasjonen, til tekniske installasjoner, varme til sporvekslene og annet utstyr.

Illustrasjon av hvordan Drammen stasjon vil se ut med solceller.

Drammen stasjon skal utstyres med solceller. Illustrasjon: Norconsult og Baezeni for Bane NOR.

Bybrua

Drammen kommune vedtok i 2019 at den gamle brua skulle rives og at det skulle bygges en ny. Bane NOR bygger den delen av brua som går over sporområdet. 

Illustrasjon av hvordan Bybrua blir på Strømsø.

Slik vil det se ut på Strømsø-siden. Illustrasjon: SAAHA/Drammen kommune

 

Illustrasjon av den nye Bybrua

Fra oven ser man hvordan det blir lettere tilkomst mellom stasjonen, plattformene og brua. Illustrasjon: SAAHA/ Drammen kommune.

 

Illustrasjon av en av bena til bybrua

Slik vil Bybrua se ut fra undersiden, på Drammen stasjon. Illustrasjon: SAAHA/Drammen kommune.

Kort om framdriften

I 2023 ble sporområdet ved Drammen stasjon delt på langs, og de tre sporene nærmest elven ble revet. Vi bygger så opp igjen sporene, med tilhørende plattformer, mens trafikken går på de sporene som er nærmest stasjonen.

Illustrasjon: Ortofoto med tekstbokser

Slik ser sporområdet ved Drammen stasjon ut fram til høsten 2024.

I 2024 tar vi i bruk de nye sporene nærmest elva, og river sporene innerst, mot stasjonsbygningen.

Ortofoto med påtegninger som illustrasjon

Etter sommerbruddet 2024 vil togtrafikken gå slik.

I 2025 åpner vi stasjonen med nye spor og det nye dobbeltsporet. Den nye bybrua skal stå klar med trappeforbindelse til alle plattformene og jernbanekaia. 

Ortofoto med påtegninger

Slik vil det bli når vi åpner i 2025.

By- og knutepunktsutvikling

Økt tilbud betyr flere passasjerer, som igjen gir økt handel i området rundt jernbanestasjonen. Fra transportforskningen vet vi at gode knutepunkt tiltrekker seg vekst og fortetting av boliger og arbeidsplasser rundt en stasjon.

Det gir igjen flere passasjerer til toget og flere som går og sykler mellom hjemmet, arbeidsplassen og togstasjonen. Resultatet er klimavennlig vekst, byutvikling, mer aktivitet i sentrum og mer attraktive byer.

Store arealer frigjøres og kan brukes til byutvikling. Dette gjelder blant annet arealet rett vest for stasjonen, ved elvebredden.

Det samme gjelder det enda større området i Nybyen. I byggefasen skal dette brukes til midlertidig togparkering. Når stasjonen står ferdig i 2025 frigis området til grønn byutvikling.

 


Publisert: 18. januar 2024 klokken 12:42