Her jobber vi i Drammen nå

Det er aktivitet sju dager i uken, noen steder også om natten. Under kan du lese om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Oversikten er ikke uttømmende, og det kan skje endringer i planen som ikke fanges opp her.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 19. februar 2024 klokken 13:37

På denne siden:

Karttjeneste

På kartløsningen du finner lenke til under, kan du se hvor vi jobber i Drammen. 

Kart over utbyggingen

Stans i togtrafikken

Enkelte arbeidsoperasjoner kan vi ikke gjøre når det går tog på sporene.

Neste gang vi stanser trafikken på Drammen stasjon i forbindelse med utbyggingsprosjektet her, blir etter planen 13.-15. april 2024. 

Drammen stasjon og Bybrua  

Byggeplass med kran, bro under konstruksjon, vann foran.

Bybrua begynner å ta form over sporområdet. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Arbeidet med den nye bybrua pågår både dag og natt. Fra 6. februar blir det noe mer aktivitet om natten her, og det vil kunne være forbigående støy fra området.  Alt du bør vite om støy

 

Nattarbeid ved Drammen stasjon

Fra 6. februar går arbeidene ved stasjonsområdet inn i en periode med endret aktivitet ved stasjonen, både dag og natt. Nå starter vi med innkjøring og komprimering av masser der de nye togsporene skal gå.

Det er også døgnkontinuerlig arbeid i forbindelse med byggingen av den nye personundergangen. 

Økt trafikk ved Skamarken

Byggeaktivititeten medfører mye trafikk inn og ut fra anleggsområdet på Skamarken ved Grønland/Børsemakergata. Fra 6. februar blir det økt aktivitet her også om natten.

Ryddinggangenundergangen

Undergangen, jernbanespor, bygningsarbeid.

Ryddinggangenundergangen 29. januar 2023 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Ryddinggangen bygger vi undergang til jernbanekaia.

Sundhaugen

Anleggsområde ved eksisterende jernbanespor. Byggegrop.

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Bilde fra 14. desember 2023 Foto: byggekamera.no

Ved Sundhaugen bygger vi nå rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Det vil kunne bli noe støy fra pigging her i tiden fremover. Det er ikke planlagt pigging om natten.

Drammenstunnelen 

Inne i tunnelen

Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

28. november 2023 Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Nå er hele jernbanetunnelen ferdig bygget og byggegropen er lukket. Inne i tunnelen pågår nå jernbaneteknisk arbeid. 

Sundland

Anleggsarbeid ved togparkeringen.

Sundland 24. november 2023 Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Vi utbedrer eksisterende anlegg og bygger nytt, permanent, togparkeringsanlegg på Sundland. 

Kobbervikdalen-Holm

Her jobber vi med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg. 

Dronefilm

Mens arbeidet med kulverten og løsmassetunnelen foregikk, ble det med jevne mellomrom filmet med drone der. Nå foregår det meste av arbeidet under bakken. Nedenfor ser du den sist publiserte dronefilmen fra Nedre Strøm.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling. De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.


Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 19. februar 2024 klokken 13:37