Her jobber vi i Drammen nå

I det store utbyggingsprosjektet i Drammen er det nå aktivitet sju dager i uken, noen steder også om natten. Under kan du lese om noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Planene blir ofte justert og endret underveis, og det er dessverre ikke alle endringer som blir fanget opp her.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 11. juni 2024 klokken 09:02

På denne siden:

Stans i togtrafikken

Det blir sommerstengt fra 29. juni til 29. juli på grunn av arbeidene. I sommer skal vi blant annet koble på de tre nye sporene nærmest elva, og starte rivingen av sporene nærmest stasjonsbygningen.

Når det ikke går tog blir det buss for tog. Beregn derfor ekstra tid når du skal reise!

Drammen stasjon og Bybrua  

Anleggsområdet hvor vi bygger nye platformer og spor.

Drammen stasjon 19. juni 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Arbeidet med den nye bybrua, de nye plattformene og de nye sporene pågår døgnet rundt.

Det meste av skinner er på plass ved stasjonen, nå bygger vi videre vestover.

Ryddinggangenundergangen

Undergangen, jernbanespor, bygningsarbeid.

Ryddinggangenundergangen 19. juni 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Ryddinggangen bygger vi undergang til jernbanekaia. Det er noe arbeid som gjenstår her før undergangen åpner etter sommerens arbeider.

Grønland

Byggeaktivititeten medfører døgnkontinuerlig arbeid på anleggsområdet på Skamarken ved Grønland/Børsemakergata. Det blir økende aktivitet på riggområdet på Grønland om natten i juni. Dette er i forbindelse med jernbanesporene som skal bygges ned til Drammenstunnelen i den nye kulverten.

Natt til mandag 24. juni og natt til tirsdag 25. blir det levert jernbaneskinner til dette området. Disse blir fraktet med skinnetog. Dette vil gi noe forbigående støy.

Sundhaugen

Anleggsområde ved eksisterende jernbanespor.

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Bilde fra 19. juni 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Det blir økende aktivitet også om natten her, når vi nå skal bygge sporene ned til Drammenstunnelen.

Nybyen / Nedre Strøm

Anleggsområde, materialer

I dette området pågår massehåndtering. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

I anleggssområdet mellom Sundhaugen og Smithestrømveien, over den nye jernbanetunnelen, er det nå aktivitet. Dette dreier seg hovedsakelig om massehåndtering, og kan til tider oppleves støyende.

Massehåndteringen skal først og fremst foregå på dag- og kveldstid, men det kan også bli nødvendig å bruke området også om natten i korte perioder.  

Drammenstunnelen 

Inne i tunnelen

Foto: Tormod Ugelstad, Bane NOR

Nå er hele jernbanetunnelen ferdig bygget og byggegropen er lukket. Inne i tunnelen pågår nå jernbaneteknisk arbeid. 

Mye av arbeidet med master og kabler er gjort inne i tunnelen. Nå er vi i gang med å legge ballast. Til høsten bygger vi de nye sporene videre gjennom tunnelen til Kobbervikdalen.

Ballasten kjøres nå inn gjennom tverrslaget på Austad. Det innebærer at det også pågår lessing og lossing av ballast ved tverrslaget.  

Sundland

Den nye togparkeringen.

Sundland 14. juni 2024 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Vi utbedrer eksisterende anlegg og bygger nytt, permanent, togparkeringsanlegg på Sundland. 

Kobbervikdalen-Holm

Her jobber vi med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg. 

Karttjeneste

På kartløsningen du finner lenke til under, kan du se hvor vi jobber i Drammen. 

Kart over utbyggingen

Dronefilm

Mens arbeidet med kulverten og løsmassetunnelen foregikk, ble det med jevne mellomrom filmet med drone der. Nå foregår det meste av arbeidet under bakken. Nedenfor ser du den sist publiserte dronefilmen fra Nedre Strøm.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling. De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.


Publisert: 23. februar 2023 klokken 13:08

Oppdatert: 11. juni 2024 klokken 09:02