Her jobber vi nå

Dette er et stort byggeprosjekt med anlegg flere steder i Drammen. Her er noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Det kan skje endringer i planen som ikke er fanget opp i denne oversikten.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

Arbeider som fører til stans i togtrafikken

Enkelte av arbeidene vi gjør i forbindelse med utbyggingen kan vi ikke gjøre når det går tog på sporene. 

Sommerstopp i togtrafikken

Det blir stans i togtrafikken også i sommer. Den første blir helgen 17.-19. juni. Da skal vi gjøre forberedelser til det lange sommerbruddet som varer helt fra lørdag 24. juni til mandag 7. august. 

Sjekk togselskapenes nettsider og reiseplanleggere for å finne ut hvordan sommerarbeidene påvirker din reise. Beregn ekstra tid.

Drammen stasjon

Anleggsområde langs eksisterende spor foran Drammen stasjon. Biler og anleggsmaskiner står der.

Drammen stasjon. Dronebilde 27. mai 2023 Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Det er stor aktivitet langs hele området fra Rydddinggangen i øst til Grønlandsundergangen i vest. Vi spunter og rammer peler for den nye bybrua og jernbanekaia, og bygger tre nye spor nærmest elva. Det er arbeid her sju dager i uken fra 7-23. Det vil også kunne være støyende aktivitet frem til kl. 23.

Byggeaktivititeten medfører mye inn og ut fra anleggsområdet på Skamarken fra Grønland. På Skamarken bygger vi underbygning for nye jernbanespor.

Grønlandsundergangen

Jernbanespor over personundergang. Det går personer på bakken. En halv gangbru står igjen.

Grønlandsundergangen er utvidet for å gi plass til flere jernbanespor over. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Vi utvider sporområdet over Grønlandsundergangen fra tre til seks spor. Det innebærer at vi også har utvidet selve undergangen, som nå er åpnet igjen.

Ryddinggangenundergangen

Elven og elvepromenaden i forgrunnen. En kran løfter på plass en spuntnål.

I pinsen ble det spuntet for den nye undergangen på elvesiden av sporene. Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

Ved Ryddinggangen bygger vi en undergang til jernbanekaia for Drammen kommune. I sommer skal kulverten flyttes inn under sporet.  

Ny anleggsvei ved Tollbugata/Doktor Hansteins gate

Vi har bygget en midlertidig anleggsvei fra rundkjøringen, under jernbanesporet og ut til undergangen vi bygger ved Ryddinggangen. Det innebærer at også den østligste delen av elvepromenaden på denne siden av elva nå er stengt.

Kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel 

Arbeidene med kulvert og løsmassetunnel går bra og vi ligger an til å bli ferdig i løpet av høsten 2023 som planlagt.

Anleggsområde med betongtunnel i kulvert. Biler kjører på bro over kulverten. Boligbebyggelse rundt.

Nå er straks betongtunnelen støpt helt frem til løsmassetunnelen under Konnerudgata. Foto: Veidekke

Rett før jul 2022 ble siste del av bunnplatene («gulvet» i betongtunnelen) støpt ferdig. Samtidig har vi fortsatt med å støpe hvelvet i kulverten i retning mot løsmassetunnelen. Denne uken støpes den siste biten av kulverten frem til løsmassetunnelen ved Konnerudgata.

Vi har nå tilbakeført både veier, støttemurer, gårdsplasser i Øvre Strøm. Under bakken ligger det nye rør og kabler. 

Sundland

Sporområdet ved togparkeringen. Anleggsområde synlig til høyre med anleggsmaskiner.

Sundland 25. mai 2023 Foto: Lars Petter Rypdal, Bane NOR

På Sundland jobber vi med å oppgradere det jernbanetekniske anlegget og øke kapasiteten. Vi bygger også nytt permanent togparkeringsanlegg her.

Bergtunnelen

Hele bergtunnelen er nå ferdig støpt. 

Gulliksrud

Ved Gulliksrud i Kobbervikdalen, ved den søndre portalen til Drammenstunnelen pågår nå arbeider med underbygning til det nye dobbeltsporet.

Kobbervikdalen-Holm

Her jobber vi med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg. I pinsehelgen blir det arbeid døgnet rundt på strekningen Skoger-Holm.

Karttjeneste

Bergtunnelen er nå ferdig sprengt, men arbeidet med kulvert og løsmassetunnel pågår fortsatt. Du kan se hvor prosjektet er gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for Drammen-Kobbervikdalen (├ąpnes i ny fane)

Dronefilm

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Drammen. Under finner du den nyeste filmen vi har publisert.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling. De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på udk@banenor.no.