Her jobber vi nå

Dette er et stort byggeprosjekt i Drammen, med aktivitet sju dager i uken. Her er noe av det som er planlagt i nærmeste fremtid. Oversikten er ikke uttømmende og det kan skje endringer i planen som ikke fanges opp her.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Viken
  • Vestfoldbanen
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen

På denne siden:

Nabokontakttelefonen ubemannet i høstferien

Fra mandag 2. oktober til og med fredag 6. oktober er ikke nabokontakttelefonen bemannet. Du kan fortsatt sende e-post, men det vil nok ta lenger tid enn normalt å få svar.    

Kontakt oss

Mer informasjon

Har du spørsmål om arbeidet kan du sende e-post eller kontakte oss på telefon. Telefonen er betjent hverdager klokka 9-15. (Telefonen er ikke betjent i uke 40.)

Ved akutte hendelser utenfor åpningstiden, kan du bruke prosjektets beredskapstelefon: 916 56 253.

Stans i togtrafikken

Enkelte arbeidsoperasjoner kan vi ikke gjøre når det går tog på sporene. Neste stans i togtrafikken er fra lørdag 21. oktober til mandag 23. oktober. 

Drammen stasjon og Ryddinggangen

Vi har revet landkaret som sto igjen etter den gamle bybrua, og er i gang med peling.  Det er totalt 14 peler som skal rammes her, og arbeidet kommer trolig til å vare til midten av oktober, avhengig av grunnforholdene. 

Kraner og stålrør som skal rammes ned i bakken.

Nå rammer vi stålrør hvor landkaret var tidligere. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Arbeidstiden pågår hovedsakelig i tidsrommet 7-19. "Kiss and ride" og tilkomsten til sykkelparkeringen derfra er fortsatt stengt av.

Inne på anleggsområdet langs elven jobber vi blant annet med den nye personundergangen og den nye bybrua.

Vi har montert to 29 meter lange stålbjelker på stålsøylene til den nye bybrua. Fremover blir det forskalingsarbeid og armeringsarbeid her.

Økt trafikk ved Skamarken

Byggeaktivititeten medfører mye trafikk inn og ut fra anleggsområdet på Skamarken ved Grønland/Børsemakergata. Fremover blir det utkjøring av masser her frem til kl. 23.

Ryddinggangenundergangen

Undergang som bygges under jernbanesporene langs elvepromenaden.

Ved Ryddinggangen bygger vi en ny undergangen. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Ryddinggangen har vi bygd en undergang til jernbanekaia for Drammen kommune. Søndag 2. juli ble kulverten løftet på plass.   

Sundhaugen

Anleggsområde ved eksisterende jernbanespor. Byggegrop.

Ved Sundhaugen bygger vi rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Ved Sundhaugen bygger vi nå rampen ned til den nye Drammenstunnelen. Her pågår utgraving og  støpearbeider. Det kan forekomme støpearbeider også etter klokka 23.00. Vi beklager ulempene dette medfører. 

Kulvert (betongtunnel) og løsmassetunnel 

Arbeidene med kulvert og løsmassetunnel går bra og vi ligger an til å bli ferdig i løpet av høsten 2023 som planlagt. 

Sundland

Anleggsarbeid ved togparkeringen. Gule maskiner i sporområdet.

Sundland 24. september 2023 Foto: Aleksandar Kesonja, Bane NOR

Fra lørdag 16. september til fredag 6. oktober er det aktivitet dag og natt Sundland. Arbeidet får ikke konsekvenser for persontrafikken.

Vi utbedrer eksisterende anlegg og bygger nytt, permanent, togparkeringsanlegg på Sundland. 

Bergtunnelen og Gulliksrud

Bergtunnelen er nå ferdig bygget. Nå gjenstår jernbaneteknisk arbeid i tunnelen.

Danserud

Her er det oppstart av noen mindre aktiviteter i forbindelse med et bygg, denne uken.

Gulliksrud

Ved Gulliksrud i Kobbervikdalen, ved den søndre portalen til Drammenstunnelen pågår nå arbeider med et bygg ved det nye dobbeltsporet.

Kobbervikdalen-Holm

Her jobber vi med oppgradering av kontaktledningsanlegg og nytt autotransformatoranlegg. 

Karttjeneste

Bergtunnelen er nå ferdig sprengt, men arbeidet med kulvert og løsmassetunnel pågår fortsatt. Du kan se hvor prosjektet er gjennom karttjenesten vår som er utviklet spesielt for Drammen-Kobbervikdalen (├ąpnes i ny fane)

Dronefilm

Med jevne mellomrom sender vi opp en drone for å filme anleggene våre i Drammen. Under finner du den nyeste filmen vi har publisert.

Dronebruk i utbyggingsprosjekter

Vi har stort behov for dokumentasjon og kartlegging i store utbyggingsprosjekter. I tillegg til mer tradisjonelle metoder, benyttes droner med kamera ved våre anleggsområder. Videoer og bilder brukes internt i organisasjonen for å dokumentere fremdrift, lage flyfoto og tredimensjonal terrengkartlegging.

Bilder og videoer benyttes også til ekstern informasjon til publikum for å vise fremdrift og gi et innblikk i prosjektets utvikling. De som benytter droner i utbyggingsprosjektet, forholder seg til luftfartstilsynets droneregelverk og regelverk for personvern.

Dersom du ønsker informasjon om hvordan vi forvalter bildemateriale, meld ifra til oss på  udk@banenor.no .