Drammenstunnelen

Den nye Drammenstunnelen er en del av nytt dobbeltspor sørover, og den er nesten 7 kilometer lang. Den består av rundt 6 km bergtunnel, 290 meter med løsmassetunnel og 540 meter betongtunnel (kulvert).

  • Vestfoldbanen
  • Vestfold og Telemark
  • Viken
  • Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 11. oktober 2023 klokken 12:29

Illustrasjon som viser de tre tunneltypene. Åpen byggegrop, løsmasse- og bergtunnel.

Illustrasjon som viser de tre tunneltypene

Det nye dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal etter planen stå klart høsten 2025. Sammen med utbyggingsprosjektet lenger sør på Vestfoldbanen, mellom Nykirke og Barkåker, vil det nye dobbeltsporet gjøre det lettere for flere å ta mer tog mellom Tønsberg og Oslo.

Entreprise UDK01: Bergtunnelen gjennom Strømsås ble overlevert fra Veidekke til Bane NOR juni 2023.
Prosjektleder hos Bane NOR for UDK01: Hanne Wiig.
Ble ferdigstilt før tiden og under opprinnelig godkjent budsjett.

Entreprise UDK02: Løsmassetunnelen og kulverten (betongtunnelen) ble overlevert fra Veidekke til Bane NOR i september 2023. 
Kontrakten var på 1 827 milliarder 2019-kroner.  
Prosjektleder for Bane NOR for UDK02: Lise Backer.
Ble ferdig før tiden og på budsjett.

Dronefoto av anleggsområde

Bildet er tatt 19. august 2021 mens det var stor aktivitet på anlegget. Øverst: Arbeidet med jetpeling for løsmassetunnelen. I bunnen av bildet sees byggegropa til kulverten. Foto: Lars Petter Rypdal / Bane NOR

Hva er en løsmassetunnel?

Området i Drammen besto av alt fra sand og grus til jord, stein og leire.
For å "lime sammen" dette til en fast masse som man kunne grave tunnel i, ble det satt ned 40 000 jetpeler. Disse lages ved at man borer hull, både loddrett og på skrå, og sprøyter inn sement under høyt trykk. Dette forsterker løsmassene og hindrer grunnvannet i å trenge inn i tunnelen.

Illustrasjon som viser hvor tunnelene er

Illustrasjon som viser hvor tunnelene er.

Fakta om bergtunnelen

Seks kilometer bergtunnel pluss omtrent det samme i rømningstunneler
Oppstart desember 2019
Første salve daværende samferdselsminister Jon Georg Dale
Én million faste kubikkmeter med stein som har gått til Drammen havn
Det er støpt rundt hundre tusen kubikkmeter med betong. 

Fakta om løsmassetunnelen

Grensesprengende i norsk sammenheng
Prosjektert og designet av Veidekke med sine konsulenter
290 meter lang
Cirka 60 kilometer boring for jetpeler
Det er satt ned rundt 40 000 søyler/jetpeler (injisert sement)
Det tok 1,5 år å forsterke grunnen før utgravingen kunne starte
Udrenert, dimensjonert for fullt jord- og vanntrykk
Permanent, vanntett utstøping
Membran rundt hele tverrsnittet
Armert støp
Trinnvis, korte utgravinger
Kjørt ut cirka 5 000 lastebillass løsmasser

Fakta om kulverten

Cirka 540 meter lang åpen byggegrop
Dybde mellom 10 og 20 meter
Kjøres ut 1 20 000 m3 løsmasser
Cirka 1 000 lengdemeter stålspunt=15 000 m2 spunt
Over 30 000 tonn armeringsjern
Cirka 300 avstivere hver femte meter i to og tre nivåer
Cirka 4 000 boringer i byggegropa med gjennomsnittlig lengde 15 meter for å tette grunnen under byggegropen og lage en «bunnpropp» som hindrer at grunnvannet kommer inn.
(Det vil si cirka 60 kilometer boring for jetpeler til bunnproppen).

Miljøtiltak på UDK02

Redusert utslippene med mer enn 100.000 tonn CO2.
Alle steinmassene fra prosjektet ble gjenbrukt lokalt.
Miljøsertifisert via BREEAM Infrastructure (resultatet kommer i 2024).

 

Bilde av mennesker i tunnel

Det går med mye betong i slike store prosjekter, men det er tatt grep som har redusert klimaavtrykket betydelig. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR


Publisert: 11. oktober 2023 klokken 12:29