Tar i bruk KlimaGrunn i Moss

Det har nå vært gjennomført prøveboringer av kvikkeleiregrunnen ved Kleberget i Moss sentrum. Prøvene som er tatt, er sendt til laboratorium for testing. Med det har startskuddet gått for en mer klimavennlig grunnstabilisering i Bane NORs byggeprosjekt i Moss.

  • Østfoldbanen
  • Nasjonal læringsarena
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Nytt dobbeltspor Sandbukta-Moss-Såstad

Publisert: 13. februar 2024 klokken 15:09

Liten borerigg og to personer i arbeidstøy.

En liten borerigg har de siste ukene gjort prøveboringer av grunnen i et testfelt ved Kleberget i Moss sentrum. Foto: Bane NOR

Når byggegrunnen for store bygg- og anleggsprosjekter består av kvikkleire slik som i Moss sentrum, må det gjøres omfattende grunnforsterking før byggingen av selve jernbanen kan starte. Grunnforsterkningen øker klimaavtrykket kraftig. Nye produksjonsmetodikker som KlimaGrunn kan spille en avgjørende rolle for å redusere utslippene, og bidra til at Bane NOR kan nå sin ambisiøse klimamålsetning.  

KlimaGrunns metodikk går ut på å overvåke og verifisere styrke og styrkeutvikling over tid i kalksementpeler ved hjelp av laboratorieundersøkelser og overvåkning med instrumentering og seismikk. Metodikken gir mulighet til å kontinuerlig overvåke styrkeutviklingen i kalksementpelene ved hjelp av ikke-destruktive målemetoder. Gjennom byggefasen får man god kontroll med styrkeutviklingen i sanntid via skyløsningen i Cautus Web. 

Sikker gjennomføring

Ved å bruke KlimaGrunn kan vi effektivt redusere overforbruk av bindemiddel, samtidig som vi bygger trygt.

- Og det er svært viktig at vi aldri skal gå på akkord med sikkerhet når vi stabiliserer i kvikkleireområder som vi har her i Moss, forteller prosjektingeniør og ansvarlig for KlimaGrunn i Bane NORs prosjekt i Moss, Karoline Arctander.

Prøveboringene har nå vært gjennomført på et testfelt ved Kleberget, der det senere skal installeres kalksementpeler. Testingen vil vise akkurat hvilken mengde bindemiddel det vil være behov for, for å oppnå nødvendig stabilisering i dette området.

Tester metodikken på nye pelesystemer

Statens vegvesen har brukt KlimaGrunn-metodikken på et testfelt i forbindelse med bygging av E18. Nå skal metodikken testes på andre pelesystemer, for å se hvilke besparelser det er mulig å oppnå.

- KlimaGrunn har levert svært lovende resultater i andre byggeprosjekter. Nå er vi spent på hva som er mulig å oppnå her i Moss sentrum av besparelser for både klima, miljø og kostnader, sier Arctander. 

Prøve av kvikkleiregrunn i sylinderform foran maskin

Blidet viser en kvikkleireprøve fra Moss. Det er Multiconsult, Cautus Geo, Heidelberg Materials Sement Norge Argeo og nå GeoPhysix som samarbeider om å utvikle KlimaGrunn-teknologien. Foto: Linda Grønstad, Statens vegvesen

Nasjonal læringsarena i Moss

KlimaGrunn er utviklet i et innovasjonspartnerskap mellom Bane NOR, Statsbygg og Statens vegvesen. 

KlimaGrunn vil bli et tema på agendaen for Bane NORs læringsarena. Dette skal være en arena for innovasjon og utvikling knyttet til planlegging og sikker gjennomføring av byggeprosjekter.  


Skrevet av:

  • Karoline Vårdal

Publisert: 13. februar 2024 klokken 15:09