Om læringsarenaen

Bakgrunnen for etableringen er utfordringene rundt krevende grunnforhold som bygging av nytt dobbeltspor i Moss har støtt på.

Foto: Aksel Jermstad, Bane NOR

Delprosjekt i Moss

Læringsarenaen er organisert som et delprosjekt tilknyttet Bane NORs utbyggingsprosjekt Sandbukta-Moss-Såstad. Bane NOR vil være pådriver og fasilitere. 

Moss tilbake på trygg grunn

Det er kritisk viktig at sentrumsområdet i Moss kommer tilbake på trygg grunn, og det er av lokal og nasjonal betydning at vi samtidig sikrer kunnskap og erfaring fra
både planprosess og gjennomføring. 

Læring skal gi økt sikkerhet

Vi ønsker å bruke situasjonen som har oppstått til å lære, for å gi økt sikkerhet, tryggere prosjektgjennomføring, og betydelige besparelser i fremtidige utbyggingsprosjekter.

Utfordringene i Moss er sammensatte og komplekse og må forstås fra ulike perspektiver, der tverrfaglig tilnærming er nødvendig.