Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv

Prosjektet planlegger for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Dette vil sikre et bedre togtilbud og kortere reisetid mellom Lillehammer og Hamar, samt økt godstransport på strekningen.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Innlandet
Eksteriørfoto av Moelv stasjon

Foto: Bane NOR

På denne siden:

Om prosjektet

Planarbeidet for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv startet i mars 2020. I planprogrammet, som ble fastsatt av Ringsaker kommune i november 2020, ble det avklart at det skal jobbes videre med korridor over Rudshøgda.

Kommunen og Bane NOR samarbeider om å få til en god plan- og medvirkningsprosess gjennom hele planarbeidet.Prosjektet har tatt sikte på at kommunedelplan skal kunne vedtas av Ringsaker kommune før sommeren 2023.

Plandokumenter

Nyheter fra prosjektet

Ny begrenset høring for kommunedelplan

Kommunedelplan for Brumunddal - Moelv legges ut til ny begrenset høring. Bakgrunnen er endring på delstrekningen mellom Fangberget – Rudshøgda. Ny frist for innspill er 29. april 2023.

Kommunedelplan lagt ut på høring

Ringsaker kommune har lagt kommunedelplan for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv ut til høring og offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med innspill til planen frem til 15. februar 2023.