Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv

Prosjektet planlegger for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv. Dette vil sikre et bedre togtilbud og kortere reisetid mellom Lillehammer og Oslo, samt økt godstransport på strekningen.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Innlandet
Bilde av Moelv stasjon

Moelv stasjon Foto: Bane NOR

Om prosjektet

Planarbeidet for utbygging av dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv startet i mars 2020. I planprogrammet, som ble fastsatt av Ringsaker kommune i november 2020, ble det avklart at det skal jobbes videre med korridor over Rudshøgda.

Kommunen og Bane NOR samarbeider om å få til en god plan- og medvirkningsprosess gjennom hele planarbeidet.Prosjektet har tatt sikte på at kommunedelplan skal kunne vedtas av Ringsaker kommune før sommeren 2023.

Plandokumenter

Nyheter fra prosjektet

Kommunestyret vedtok kommunedelplan

Kommunestyret i Ringsaker har vedtatt kommunedelplan for Brumunddal - Moelv. Videre fremdrift i prosjektet er avhengig av prioritering i Nasjonal Transportplan.

Ny begrenset høring for kommunedelplan

Kommunedelplan for Brumunddal - Moelv legges ut til ny begrenset høring. Bakgrunnen er endring på delstrekningen mellom Fangberget – Rudshøgda. Ny frist for innspill er 29. april 2023.

Kommunedelplan lagt ut på høring

Ringsaker kommune har lagt kommunedelplan for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv ut til høring og offentlig ettersyn. Det er mulig å komme med innspill til planen frem til 15. februar 2023.

Nye visjoner for Moelv sentrum

Politikere i Ringsaker kommune fikk denne uken presentert en ny mulighetsstudie med visjoner for fremtidig utforming av Moelv stasjon og knutepunkt. Studien er en del av arbeidet med kommunedelplanen for dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv.