Ny begrenset høring for kommunedelplan

Kommunedelplan for Brumunddal - Moelv legges ut til ny begrenset høring. Bakgrunnen er endring på delstrekningen mellom Fangberget – Rudshøgda. Ny frist for innspill er 29. april 2023.

  • Dovrebanen
  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv

Publisert: 13. mars 2023 klokken 13:17

Plankart for ny begrenset høring av prosjektet Brumunddal-Moelv

Revidert plankart for kommunedelplan Brumunddal-Moelv

Bane NORs forslag til kommunedelplan for utbygging av jernbanen på strekningen Brumunddal – Moelv var ute på høring og offentlig ettersyn fram til 15. februar 2023. Etter en innsigelse fra Statsforvalteren i Innlandet er det nødvendig å utvide båndleggingskorridoren for dobbeltsporet jernbane mellom Fangberget og Rudshøgda. Dette gjør at Bane NOR i henhold til plan- og bygningsloven legger kommunedelplanen ut på ny begrenset høring.

Innsigelsen fra Statsforvalteren:

«Statsforvalteren mener det foreligger grunnlag for å fremme innsigelse til Bane NORs anbefalte trasevalg innenfor delstrekning 2.
Vi forutsetter at kommunedelplanen endres slik at den legger til rette for at det kan planlegges ny jernbane med lang tunnel gjennom Fangberget (delstrekning 2) i neste planfase.»
Statsforvalteren mener «det er grunnlag for å fremme innsigelse til alle andre alternativer enn denne kombinasjonen.»

Se varslingsbrev med vedtak og begrunnelse.

Mulighet for å komme med merknad til planforslaget

Alle som er interessert oppfordres til å gjøre seg kjent med det reviderte planforslaget og komme med innspill.
Innspill sendes til: postmottak@banenor.no, og merkes med "Dobbeltspor Brumunddal-Moelv".

Frist for innspill: 29. mars 2023


Publisert: 13. mars 2023 klokken 13:17