Revidert planprogram vedtatt i kommunestyret

18.november 2020 ble planprogrammet for strekningen Brumunddal-Moelv fastsatt av Ringsaker kommunestyre. Nå vil Bane NOR starte arbeidet med en kommunedelplan.

  • Planprosjekt
  • Prosjektnyheter
  • Dobbeltspor mellom Brumunddal og Moelv
  • Dovrebanen

Publisert: 13. mars 2023 klokken 15:53

Plankart over trasé for Brumunddal-Moelv

Kart for Planprogram for Brumunddal-Moelv Bane NOR

Med fastsatt planprogram er det formelle grunnlaget for videre arbeid med løsninger og konsekvenser på plass.

– Dette betyr at vi kan komme i gang med den videre planleggingen for å finne de beste løsningene for InterCity-utbyggingen og nærområdet, sier prosjektleder Sverre Setvik.

Neste fase i planprosessen er kommunedelplan hvor det jobbes videre med overordnede prinsipper for den fremtidige utbyggingen av nytt dobbeltspor. I dette arbeidet inngår blant annet en konsekvensutredning som beskriver prosjektets innvirkning på miljø og samfunn. Utredningsarbeidet vil gi det nødvendige grunnlaget for å anbefale en eller flere trasé(er) som båndlegges i kommunedelplanen.

Vedlegg:

Kommunedelplan med konsekvensutredning - Forslag til planprogram


Publisert: 13. mars 2023 klokken 15:53