Venjar-Langset er nominert til «Årets anlegg»

I oktober i fjor avsluttet Bane NOR byggingen av 13,5 km med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll kommune. Nå er prosjektet en av tre finalister i kåringen av «Årets anlegg 2023». Prisutdelingen finner sted 13. mars.

  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 20. februar 2024 klokken 10:50

Oppdatert: 20. februar 2024 klokken 21:02

Et grønt tog i forgrunnen med Vorma, ny og gammel jernbanebru i bakgrunnen.

Åpningstoget har nettopp krysset Vorma på Minnevika jernbanebru under åpningsmarkeringen 23. oktober 2023. Hæhre/PNC var entreprenør på denne parsellen. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

– Denne prisen henger svært høyt i bransjen, og bare det å bli en av de tre finalistene er et trangt nåløye. Selv om det gjenstår en spennende prisutdeling, føler jeg at vi allerede har høstet en seier, sier prosjektsjef Andrew Croucher i Bane NOR.

Lagseier

For å bli nominert må et prosjekt kunne vise til fremragende resultater på en rekke områder.

– Nominasjonen er en stor anerkjennelse av den innsatsen som er nedlagt fra start til mål på Venjar-Langset. Jeg vil spesielt trekke fram den gode samhandlingen som vi har lykkes med å skape mellom de ulike aktørene, og de gode resultatene vi i fellesskap har oppnådd med sikkerhetsarbeidet på anlegget, sier prosjektsjefen. 

Blant de viktigste bidragsyterne på prosjektet har Bane NOR hatt med seg Aas-Jakobsen AS som rådgiver, samt de to hovedentreprenørene NCC Norge AS og arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Signaltekniske arbeider har vært egne entrepriser i regi av Siemens Mobility Norge og Ground Transportation Systems Norway AS. Baneservice AS har vært underentreprenør for jernbanetekniske arbeider på begge hovedentreprisene.

– Jeg vil gjerne bruke denne anledningen til å takke alle som har bidratt på prosjektet. Enten man har jobbet ute på anlegget, med byggeledelse, prosjektering eller støttefunksjoner, har alle en aksje i det gode resultatet som vi har oppnådd sammen, framholder Andrew Croucher.

Helhetspris

Juryleder Per-Arne Horne, som til daglig leder Direktoriet for byggkvalitet (DiBK), sier de har hatt en stor oppgave i utvelgelsen av kandidatene til Årets anlegg og Årets bygg.

– Det er et samlet helhetsinntrykk som gjør at juryen har kommet frem til disse kandidatene, og det er summen av kvaliteter som gjør at prosjektene utmerker seg, og ikke enkelttrekk, sier han.

Horne har sittet i juryen gjennom flere år, og viser til at kvaliteten på produktene stadig blir bedre, men ikke minst at de ser en utvikling der samarbeid og samspill mellom de involverte aktørene har utviklet seg mye de senere årene.

De to andre prosjektene som er nominert til Årets anlegg, er Nydalsbrua og Granåsen idrettspark, som begge ligger i Trondheim. Vinneren blir kåret i forbindelse med Byggedagene 2023 på The Hub i Oslo 13. mars. Les mer hos Byggeindustrien.(├ąpnes i ny fane)

Viktig brikke

Nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset er et viktig bidrag til kortere reisetid, færre forsinkelser og plass til flere tog. Prosjektet er en viktig byggestein på veien mot sammenhengende dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen.

Prosjektet ble med god margin ferdig innenfor fastsatt tidsplan og er gjennomført med en innsparing på 1,3 milliarder kroner.  Prosjektet ble tatt i bruk 15. oktober i fjor, med noen etterarbeider fortsetter i 2024, blant annet med turveien «Vormtråkk» mellom Eidsvoll stasjon og Langset.

Dronefoto av dobbeltsporet omkranset av løvskog og åkre.

Det nye dobbeltsporet ved Åloborgveien syd for Eidsvoll stasjon. NCC Norge var entreprenør på denne parsellen. Foto: Bane NOR


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 20. februar 2024 klokken 10:50

Oppdatert: 20. februar 2024 klokken 21:02