Hedret for godt sikkerhetsarbeid

På Eidsvoll er 13,5 km med nytt dobbeltspor ferdigbygd uten skader av betydning. Tett oppfølging, dialog og samarbeid er stikkord, og like før jul fikk prosjektet Venjar-Langset Bane NORs interne sikkerhetspris for 2023.

  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Publisert: 21. desember 2023 klokken 15:13

Prismottakerne med blomster og diplom.

De tre som mottok prisen på prosjektets vegne var f.v. prosjektleder Ronny Eirik Hansen, HMS-rådgiver Thomas Nilsen og byggeleder Ola Erik Haugseth. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

Konsernsjefens sikkerhetspris tildeles en enhet eller medarbeider i Bane NOR som har utmerket seg med et ekstra godt sikkerhetsarbeid i løpet av året. Utvelgelsen er skjønnsmessig og legger blant annet vekt på målbare sikkerhetsresultater og gode rollemodeller innenfor sikkerhetsledelse.

– Det aller viktigste

Samlet er det på Venjar-Langset jobbet rundt 2,2 millioner entreprenørtimer uten at det er registrert alvorlige skader.  Tre mindre H1-skader (skader som fører til fravær) er riktig nok bokført, med den første tilbake i 2016 under forberedende arbeider.

– Prosjektet kan vise til gode resultater også for økonomi og framdrift, men dette er jo det aller, aller viktigste vi har oppnådd. Alle skal være like hele ved arbeidsdagens slutt, fastslår Bane NORs prosjektsjef Andrew Croucher.

– I over fem år har vi bygd i høyden, vi har bygd under vann og vi har bygd tett på spor i drift. Vi har bygd store konstruksjoner, utført komplekse jernbanetekniske operasjoner og flyttet store mengder masse. Jeg er stolt og glad over at vi har greid å opprettholde et så sterkt sikkerhetsfokus fra start til mål, framholder prosjektsjefen.

Andrew Croucher forteller at prosjektledelsen fra første dag har flagget klare forventninger til hele organisasjonen på dette området.

– Uansett fag eller ærend, hvis du er ute på anlegget som representant for Bane NOR, skal du si fra hvis du ser noe som kan innebære en sikkerhetsrisiko. Dette har vi lagt stor vekt på, sier han.

På samme lag

Thomas Nilsen, som er HMS-rådgiver på prosjektet, forteller at man har hatt tett oppfølging av entreprenørene for å avdekke mulige utfordringer innenfor sikkerhetsarbeidet.

– Vi har gjort vår rolle til mer enn bare å kontrollere entreprenørenes HMS-systemer. Vi har lagt vekt på tydelige krav og oppfølging av våre forventninger, samtidig som vi har forsøkt å opptre som en støttespiller for HMS-ledelsen hos samarbeidspartnerne våre. Vi har prøvd å formidle at vi jobber mot et felles mål, og at vi vil entreprenørenes beste, understreker Nilsen.

Ola Erik Haugseth, som har jobbet som byggeleder og vært KU (koordinator utførende) på begge de to hovedentreprisene på Venjar-Langset, supplerer:

– Sikkerhetsarbeid er mye mer enn rutiner, sjekklister og sikker jobb-analyser, selv om dette er viktig nok. Først og fremst jobber vi med folk. Vi må være til stede på anlegget og følge tett opp, gjøre observasjoner og snakke med arbeidsfolket for å avdekke utfordringer. Det er gjennom å være tydelige og ta de samtalene som trengs at vi bygger en sikkerhetskultur stein for stein, sier Haugseth.

– Vi kan ikke skygge unna hvis den litt kjipe praten blir nødvendig, men vi prøver å ha en hyggelig tone.  Samarbeidsklimaet mellom kontraktspartene på prosjektet har generelt vært godt, og dette er fint å ha med seg hvis vi må heve pekefingeren litt, fortsetter Thomas Nilsen.

– Jeg vil understreke at sikkerhetsoppfølgingen i høyeste grad har vært et lagarbeid mellom entreprenørene og oss som byggherre. Prosjektet hadde ikke oppnådd så gode resultater uten fokus og gode holdninger til sikkerhet på entreprenørsiden, legger han til.

Viktig med læring

Et annet sterkt fokus på prosjektet har vært umiddelbar oppfølging av uønskede hendelser.

– Vi skal ikke legge skjul på at vi har hatt uønskede hendelser med potensiale for et mer alvorlig utfall. Da har vi gått inn for å avdekke bakenforliggende årsaker veldig raskt og finne de gode læringspunktene som kan hindre at det samme skjer igjen, forteller Thomas Nilsen.  

– Har dere også hatt litt flaks oppi det hele?

– Ser man på enkelthendelser, vil det alltid være mulig å finne et element av flaks eller uflaks. Men i det lange løp er det fristende å si at det er litt som i fotballen: Det er de gode lagene, hvor spillerne i alle lagdeler tar ansvar, som har mest «flaks» i løpet av en lang sesong!

Bedrer togtilbudet

Nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Langset i Eidsvoll kommune skal bidra til kortere reisetid, færre forsinkelser og plass til flere tog. Prosjektet er en viktig byggestein på veien mot sammenhengende dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen.

Prosjektet ble med god margin ferdig innenfor fastsatt tidsplan og er gjennomført med en innsparing på 1,3 milliarder kroner.  Prosjektet ble tatt i bruk 15. oktober, men noen etterarbeider fortsetter i 2024, blant annet med turveien «Vormtråkk» mellom Eidsvoll stasjon og Langset.

Brusøyler og forskalingsvogn med ferdig bru og bane i bakgrunnen.

Til lands og til vanns og i lufta med: Under byggingen av Minnevika bru ble det jobbet både på elvebunnen og på MSS-vogna 15 meter over vannflaten. På Kråkvål i bakgrunnen var det en stor masseflyttingsjobb. Foto: Hans Petter Lyshaug/Bane NOR


Skrevet av:

  • Olav Nordli

Publisert: 21. desember 2023 klokken 15:13