Dette har skjedd i prosjektet

Her finner du en kavalkade over begivenheter og milepeler under utbyggingen av nytt dobbeltspor på strekningen Venjar-Eidsvoll-Langset.

  • Utbyggingsprosjekt
  • Dovrebanen
  • Gardemobanen
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll

Publisert: 15. mars 2023 klokken 14:46

Oppdatert: 9. januar 2024 klokken 12:26

Den store, skinnegående Kirow-krana i arbeid på Eidsvoll stasjon i august 2022.

Den store, skinnegående Kirow-krana i arbeid på Eidsvoll stasjon i august 2022. Foto: Hans-Petter Lyshaug

6. september 2016

Kommunestyret i Eidsvoll vedtok reguleringsplanen for strekningen fra Venjar til Eidsvoll stasjon. Den 18. oktober samme år ble også reguleringsplanen for strekningen Eidsvoll stasjon – Langset klubbet gjennom i kommunestyret.

4. september 2018

Bane NOR og NCC Norge AS signerte kontrakten om bygging av dobbeltspor på den ni kilometer strekningen fra Venjar til nord for Eidsvoll stasjon.

26. november 2018

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjestet prosjektet og markerte byggestart på den sydlige parsellen sammen med medarbeidere fra Bane NOR og NCC Norge med underentreprenører.

30. april 2019

Kontrakten for strekningen Eidsvoll nord-Langset ble inngått mellom Bane NOR og arbeidsfellesskapet Hæhre PNC. Her inngår blant annet 4,5 km med nytt dobbeltspor og den 836 meter lange Minnevika jernbanebru.  Byggestarten ble markert med et arrangement 5. september.

De to store utførelsesentreprisene på prosjektet omfatter også jernbanetekniske fag, med unntak av signal- og sikringsanleggene, som innebærer ombygging av eksisterende anlegg på Gardermobanen og Dovrebanen. Disse arbeidene blir utført av henholdsvis Siemens Mobility AS og Thales Norge AS.

30. august 2020

Det nye koblingshuset på Botshaugtangen ble satt i drift.  Dette koblingshuset fordeler strøm til togene på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen, samt til samt teknisk hus for hensettingspor og sporene på Eidsvoll stasjon.

Med leveranser fra covid-rammede områder som Kina og Nord-Italia, ble det en hektisk innspurt på denne viktige delfristen.

– Underleverandørene har gjort en fantastisk jobb i denne utfordrende tiden vi har opplevd siden mars i år, og da hele verden stengte ned. De har virkelig snudd seg på hælen og stått på for å ferdigstille i henhold til plan og tidsfrist, sa byggeleder Geir Krybelsrud i Bane NOR.

Tiltakene knyttet til covid-pandemien bød også på mange andre utfordringer for prosjektet i 2020 og 2021, blant annet med karantenebestemmelser og innreiserestriksjoner for utenlandske arbeidere. Takket være godt og løsningsorientert samarbeid mellom alle involverte aktører, greide prosjektet å opprettholde produksjonen uten at det oppstod forsinkelser av betydning.  

10. desember 2020

NNC avsluttet den siste av til sammen 28 støpeetapper fordelt på fire jernbanebruer: Nessa (161 m), Kvisdalen (281 m), Mork (197 m) og Ålborgveien (143 m).

NCC benyttet en MSS-vogn (Movable Scaffolding System), en flyttbar forskaling av samme type som senere ble brukt i Minnevika. For å frakte MSS-vognen mellom bruene ble det brukt en 12-akslet «multiwheeler», et fjernstyrt spesialkjøretøy med mange individuelt svingbare hjul og én motor til hvert hjul.

– Vi er veldig tilfredse med metoden som ble valgt og hvordan jobben ble gjort. Dette var en trygg og sikker metode med et høyt trafikkert jernbanespor som nærmeste nabo til arbeidene. Vi har ikke hatt uhell med systemet eller i forhold til spor i drift, sa prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Et knippe nøkkelpersoner foran forskalingsvogna på Ålborgveien bru: F.v. Even Jarle Thun, driftsleder NCC; Leif Arne Hafstad, prosjektleder Bane NOR; Sjur Krogstie, byggeleder Bane NOR og Rasmus Bakke, anleggsleder NCC.

Et knippe nøkkelpersoner foran forskalingsvogna på Ålborgveien bru: F.v. Even Jarle Thun, driftsleder NCC; Leif Arne Hafstad, prosjektleder Bane NOR; Sjur Krogstie, byggeleder Bane NOR og Rasmus Bakke, anleggsleder NCC. Bane NOR

14. desember 2020

Den siste av de lange stålrørspelene som skal bære Minnevika jernbanebru, ble presset ned i grunnen. Totalt er det rammet 268 stålrørspeler med en diameter på ca. 1 meter.  Den lengste pelen er 58 meter, de fleste rundt 40 meter lange. Samlet lengde er 11.300 meter.

Det er svært dypt til fjell under brua, og derfor kan den ikke stå direkte på fjell. Isteden er det presset stålrørspeler ned i elvebunnen, og det er disse som bærer søylene og brua. Det er friksjonen mellom pelene og løsmassene som sørger for dette.

Pelingen ble utført av det danske firmaet Per Aarsleff og var ferdig åtte måneder før sluttfristen.

– Grunnforholdene viste seg heldigvis å være bedre enn det vi måtte ta høyde for i planleggingen, samtidig som entreprenøren har jobbet godt og effektivt, sa prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

8. mars 2021

Hæhre PNC gjennomførte den første av 21 støpeetapper på Minnevika jernbanebru. I bruarbeidet brukes en flyttbar forskaling, en såkalt MSS-vogn (Moveable Scaffolding System). På vogna er det ståldragere som holder og overfører vekten av betong og armering til brusøylene. Når én etappe er støpt, skyver vogna seg fram til neste søyle med egne hydrauliske jekker. Vogna veier 725 tonn, er 90 meter lang, 12 meter høy og 20 meter bred. Vogna er produsert i Kina og levert av det norskeide selskapet NRS AS.

I løpet av en sammenhengende operasjon på ca. 18 timer, gikk det med ca. 550 m3 med betong til den første støpen med MSS-vogna. De påfølgende etappene var litt større, med ca. 630 m3.

Her er forskalingsvogna på Minnevika bru sommeren 2022, når arbeidene har kommet godt over halvveis..

Her er forskalingsvogna på Minnevika bru sommeren 2022, når arbeidene har kommet godt over halvveis.. Hans-Petter Lyshaug

11. mars 2021

NCC avsluttet siste støp på Wergelandstunnelen ved Eidsvoll prestegård, som er en betongkulvert gjennom løsmasser. Dette innebærer at man først graver ut en byggegrop, deretter støpes og forskales tunnelen før man fyller tilbake med masser over og rundt.

Den nye tunnelen for ett spor er 380 meter lang og bygges parallelt med den eksisterende løsmassetunnelen, som skriver seg fra utbyggingen av Gardermobanen på 90-tallet.

– Det har vært et stort og viktig fokus å unngå påvirkning av den gamle tunnelen og ikke forstyrre togtrafikken. Dette har vi greid uten problemer, sier prosjektleder Leif Arne Hafstad i Bane NOR.

Før utgraving ble spuntvegger av stål presset ned i grunnen, slik at byggegropa kunne graves ut med loddrette vegger. Mellom spuntveggene ble det montert avstivere. På det meste var byggegropa rundt 22 meter dyp, tilsvarende et hus på 7-8 etasjer.

Tunnelen var delt inn i 15 støpeetapper i tillegg til portalene. Totalt gikk det med ca. 12.000 m3 med betong.

Den dype byggegropa med loddrette spuntvegger og avstivere tett ved prestegårdsbygningen.

Byggegropa for Wergelandstunnelen var bare noen få meter fra prestegårdsbygningen. Bildet er fra september 2020. Foto: Bane NOR

18. oktober 2021

Togtrafikken startet opp igjen som planlagt etter en arbeidsperiode på ni dager uten togtrafikk, hvor det bl.a. ble gjort masseutskifting i og ved eksisterende spor flere steder nord for Eidsvoll stasjon.

Den viktigste aktiviteten var imidlertid å flytte togtrafikken fra gammelt til nybygd spor syd for stasjonen, med ombygging av jernbanetekniske anlegg på Venjar og inne på stasjonsområdet.

I fortsettelsen kunne det dermed gjøres diverse oppgraderinger av den gamle traseen fram til begge spor ble åpnet i september året etter.

Underveis i prosjektperioden var dette den andre av tre store faseomlegginger hvor trafikkmønsteret endres. Slike arbeidsperioder fastsettes flere år i forveien og er helt sentrale milepæler underveis i prosjektgjennomføringen. Dersom en slik arbeidsperiode må utsettes, kan det få følger for sluttdatoen på hele prosjektet.

6. januar 2022

– Venjar–Langset framstår pr. i dag som et vellykket og godt gjennomført prosjekt, med en unik kombinasjon av samhandling og gjennomføringsmodell. Dette var konklusjonen i en ekstern evaluering, gjennomført i regi av NTNU og Sintef.  Les nærmere omtale av evalueringen i denne artikkelen.

5. september 2022

Etter et planlagt opphold i togtrafikken på nesten fire uker, startet togtrafikken opp igjen som planlagt denne mandagen.  Mens banen var stengt, ble de jernbanetekniske anleggene på Eidsvoll stasjon bygget om og tilpasset det nye dobbeltsporet. Samtidig ble de 4,5 kilometerne med ferdig dobbeltspor syd for stasjonen, tatt i bruk.

På et begrenset område måtte tusenvis av aktiviteter gjøres i løpet av fire uker, mange av dem i en bestemt rekkefølge. Hundrevis av medarbeidere fra ulike entreprenører og leverandører jobbet skift, og en stor maskinpark var i sving.

– Jeg vil rette en stor takk til alle som har bidratt hos entreprenører, leverandører og Bane NOR, både på Eidsvoll og andre steder. Alle har vært løsningsorienterte og trukket i samme retning, noe som har vært en forutsetning for å lykkes, sa utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane NOR.

1. november 2022

NCC avsluttet storkontrakten med bygging av nytt dobbeltspor mellom Venjar og Eidsvoll nord over sju måneder før sluttfristen.

– Opprinnelig sluttfrist var 14. juni 2023, men en optimalisering av blant annet faseplanene for midlertidige omlegginger av togtrafikken, gjorde at vi klarte å komprimere gjennomføringstiden, sa Leif Arne Hafstad, prosjektleder i Bane NOR.

– Helt fra kontraktsinngåelsen har Bane NOR lagt til rette for god samhandling og aktivt involvert entreprenøren i prosesser med endring og optimalisering, hvor partene har delt innsparingene. Dette er ikke veldig vanlig for utførelsesentrepriser, men har fungert godt på denne kontrakten, sa prosjektleder Geir Kildemo i NCC.  Les mer i denne artikkelen.

13. desember 2022

Denne dagen var det storstøp for siste gang på den nye brua som krysser Vorma. Dermed hadde den 836 meter lange brua nådd land på Langset. Begivenheten ble feiret med pepperkaker, lussekatter og ordførerbesøk ute på brua.

– Dette har ikke kommet av selv.  Godt samarbeid mellom byggherre og entreprenør har skapt pågangsmot og løsninger, og ute på brua har en gjeng med dyktige fagfolk holdt ut i kaldt og varmt vær og gjort en jobb som det virkelig står respekt av, sa prosjektleder Ronny Eirik Hansen i Bane NOR.

Les mer om siste støp i denne artikkelen.

Noen uker senere, søndag 5. mars, ble brua åpnet for publikum da Bane NOR og entreprenørene avholdt åpen dag. Hele 1200 personer benyttet anledningen til å gå over brua denne dagen.

De tre personene iført verneutstyr foran forskalingsvogna.

Markerte siste støp: F.v Ronny Eirik Hansen, prosjektleder Bane NOR; ordfører Hege Svendsen i Eidsvoll og daglig leder Mathias Fabich, PNC Norge AS. Foto: Olav Nordli

15. juni 2023

Søndre del av turveien Vormtråkk ble tilgjengelig for publikum mellom Eidsvoll stasjon og Doknesgutua. I løpet av 2024 bygger Bane NOR turveien ferdig fram til Langset, blant annet over den nedlagte jernbanebrua på Minnesund.

Les mer i denne artikkelen.

18. juni 2023

Denne søndagen var det folkefest på Eidsvoll da Skibladner vendte tilbake til grunnlovsbygda. I tre somre har Mjøsas hvite svane ikke kunnet anløpe Eidsvoll under byggingen av Minnevika jernbanebru.  

Les om begivenheten i denne artikkelen.

15. oktober 2023

Etter en togpause med hektiske arbeider i ni dager, tok vi i bruk siste del av dobbeltsporet på strekningen fra Eidsvoll nord til Langset. Tross flere utfordringer i innspurten, kunne trafikken settes på som planlagt. Et fullstappet tog 329 ble første persontog over Minnevika jernbanebru litt etter klokka sju denne søndagskvelden.

Les mer i denne artikkelen

Ordføreren og Bane NOR-ansatte i vernetøy vifter med flagg på plattformen.

Ordfører Hege Svendsen i Eidsvoll flankert av glade Bane NOR-medarbeidere venter på første tog. Olav Nordli, Bane NOR

23. oktober 2023

Med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen ble den offisielle åpningen av Venjar-Langset markert. Etter at et eget åpningstog hadde fraktet inviterte gjester gjennom strekningen, var det snorklipping på Eidsvoll stasjon og et eget arrangement i kulturhuset Panorama.    

Les mer i denne artikkelen

Snorklipping på plattform med Vy-tog i bakgrunnen.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klipper åpningssnora. T.v. konst. konsernsjef Henning Bråtebæk i Bane NOR, t.h. ordfører Nina Kristengård i Eidsvoll. Jon Ola Lien fra Bane NOR holder snora. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR


Publisert: 15. mars 2023 klokken 14:46

Oppdatert: 9. januar 2024 klokken 12:26