Klippet snora for etterlengtet dobbeltspor

Nå suser togene på dobbeltspor gjennom Eidsvoll, og norsk jernbane er en flaskehals mindre. Utbyggingen ble 1,3 milliarder billigere enn forventet.

 • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
 • Prosjektnyheter
 • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 23. oktober 2023 klokken 15:11

Mann klipper en snor i norske farger, mens flere personer står på en togperrong med tog i bakgrunn.

Dagny Gjerdet (t.v) og Jon Ola Lien (t.h) holdt åpningsbåndet, mens samferdselsminister Jon-Ivar Nygård klippet snora. Konstituert konsernsjef Henning Bråtebæk og ordfører i Eidsvoll Nina Kristengård var også på plass. Foto: Hilde Marie Braaten, Bane NOR

Mandag 23. oktober brukte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård saks på Eidsvoll stasjon. Anledningen var åpningen av det nye dobbeltsporet i Eidsvoll. Anlegget er et 13,5 kilometer langt kinderegg, som de reisende og togselskapene får glede av. Det er i tillegg blitt en milliard kroner billigere enn forventet.

Det gir kortere reisetid, plass til flere tog (altså større kapasitet) og bedre punktlighet. Fra ruteendringen i desember vil togene nord for Eidsvoll spare inntil fem minutter. 

Tid til å leve godt

Nå blir det lettere å ta inn oppståtte forsinkelser og avviklingen av godstrafikken blir smidigere. Og nok en viktig byggestein på veien mot dobbeltspor mellom Oslo og Hamar er på plass. 

– Gratulerer så mye med dagen til passasjerene og togoperatørene som får glede av dobbeltsporet. Vi befinner oss midt i jernbanehistorien. I 1854 åpnet Norges første jernbane fra Oslo til Eidsvoll og i 1880 åpnet jernbanen videre fra Eidsvoll til Hamar. Det er en stund siden 1880, men vi fortsetter med å forbedre transporttilbudet mellom Oslo og Trondheim, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård til gjestene under den offisielle åpningen. 

– Dette dobbeltsporet er med på å gi kortere reisetid. Tid som kan brukes til å leve gode liv og tid som bidrar til at flere velger å ta toget. Uten transport stopper Norge opp, la samferdselsministeren til. 

Mer penger til mer jernbane

På Eidsvoll stasjon hadde de nærmeste naboene til prosjektet, ansatte i Bane NOR, entreprenører, samarbeidspartnere og gjester fra det offisielle Norge møtt opp. 

– Jeg er veldig stolt over at kostnaden på prosjektet ligger an til å bli på snaue 6,2 milliarder kroner, noe som er hele 1,3 milliarder kroner under styringsrammen. Dette er midler som Bane NOR kan bruke til andre viktige formål. For eksempel noen av de mange små og mellomstore tiltakene som er like viktige for å styrke jernbanen som de store dobbeltspor-utbyggingene, sa konstituert konsernsjef i Bane NOR, Henning Bråtebæk i sin tale til gjestene. 

Med strekningen som nå er åpnet, går dobbeltsporet fram til Kleverud i Stange, og i 2027 står dobbeltsporet ferdig til Åkersvika ved Hamar. Da blir det mulig med to tog i timen i grunnrute mellom Oslo og Hamar. De raskeste fjerntogene vil bruke under én time på strekningen, og det blir også bedre vilkår for godstogene. 

Siden byggestart høsten 2018 har vi fått Norges lengste jernbanebru over Minnevika, en løsmassetunnel før Eidsvoll stasjon, nytt sporarrangement på stasjonen, nytt ventespor for godstog og flere jernbanebruer og underganger. 

Tog kjører over en bru jernbanebru.

Nå går trafikken på Dovrebanen gjennom Eidsvoll over Norges lengste jernbanebru. Foto: Hans-Petter Lyshaug, Bane NOR

Strekningen syd for Eidsvoll stasjon, og ombygd sporområde på stasjonen, ble tatt i bruk i september 2022, noe som allerede har bedret reisetiden og punktligheten. Overlevering fra entreprenør var 1. november 2022, over sju måneder før opprinnelig frist.

– Jernbane er den mest klima- og miljøvennlige transportformen. Når flere kan ta mer tog, er det et bidrag til det grønne skiftet. Dobbeltspor fram til Hamar vil styrke jernbanen som den mest bærekraftige transportåren mellom Oslo og Innlandet, sa Henning Bråtebæk.

Nå som det nye dobbeltsporet er tatt i bruk går byggingen av en åtte kilometer lang turvei i dagens jernbanetrasé i gang, som inkluderer den gamle jernbanebrua på Minnesund. Turveien åpner i løpet av 2024. 

Fakta om Venjar-Langset

 • Dette gir oss kortere reisetid, plass til flere tog (større kapasitet) og bedre punktlighet.
 • Prosjektet er først og fremst viktig for å få dobbeltspor mellom Oslo og Hamar. Det styrker jernbanen som er den mest bærekraftige transportåren på strekningen.
 • Dette bidrar til to tog i timen, hver vei, mellom Oslo og Hamar. Det blir mulig å få til når dobbeltspor også er bygget ut mellom Kleverud, Sørli og Åkersvika. Det skal etter planen stå ferdig i 2027.
 • De raskeste fjerntogene vil bruke under én time på strekningen, og det gir også bedre vilkår for godstogene.
 • Gevinster på kort sikt (fra ruteendringen i desember 2023):
 • Togene vil spare inntil fem minutter nord for Eidsvoll.
 • Bedre punktlighet, lettere å ta inn oppståtte forsinkelser.
 • Mer smidig avvikling av godstrafikken.

Publisert: 23. oktober 2023 klokken 15:11