Dobbeltsporlykke på Eidsvoll

Litt etter klokka 19 søndag 15. oktober kjørte det første persontoget over Minnevika jernbanebru etter en arbeidsperiode på ni dager. Dermed er Bane NOR i mål med 13,5 km nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll.

  • Dovrebanen
  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. oktober 2023 klokken 22:07

Blide folk vifter med flagg på plattformen ved Eidsvoll stasjon.

Ordfører Hege Svendsen flankert av f.v. Rune Ness, Andrew Croucher, Henrik Marius Ruud, Dagny Gjerdet, Linda Taje, Ronny Eirik Hansen og Ola Erik Haugseth fra Bane NOR. Foto: Olav Nordli

En glad gjeng fra Bane NOR fikk selskap av Eidsvoll-ordfører Hege Svendsen som passasjerer på den historiske turen med et fullstappet tog 329.   

– Dette var stort å få være med på. Jeg har fulgt prosjektet hele veien, og alt har jo gått på skinner. Det har det også gjort her i dag. Dette har vært en merkedag ikke bare for prosjektet, men også for Eidsvoll, sa ordføreren.

Samarbeid

Det var den nordligste delen av prosjektet som nå ble koblet inn og tatt i bruk, en strekning på ca. 4,5 kilometer fra nord for Eidsvoll stasjon fram til Langset. Dermed er det sammenhengende dobbeltspor fra Oslo til Kleverud, som ligger syd i Stange.

– I fjor bygde vi om de jernbanetekniske anleggene inne på Eidsvoll stasjon og tok i bruk strekningen syd for stasjonen. Den togpausen vi nettopp har lagt bak oss, var mindre omfattende, men likevel et utfordrende lappeteppe av aktiviteter, forteller prosjektsjef Andrew Croucher i Bane NOR.

God planlegging og grundige forberedelser er alfa og omega for å komme i mål, men uansett vil det alltid forekomme uforutsette hendelser:

– Denne gangen sporet et arbeidstog av og skadet et sporkryss på Langset, som vi heldigvis rakk å bytte. Vi hadde også en oljelekkasje fra en pakkmaskin som ble eksemplarisk håndtert. I tillegg ble innspurten litt hektisk fordi vi måtte utbedre feil knyttet til signal- og sikringsanleggene, opplyser prosjektsjefen.

–  Når slike ting skjer, må aktører fra ulike faggrupper og entreprenører være løsningsorienterte og trekke i samme retning. Det har virkelig vært tilfelle her. Jeg vil sende en stor blomst til alle som har bidratt, ikke minst alle de dyktige folkene i våre egne rekker. Innsatsen har vært formidabel, sier Andrew.

Styrker jernbanen

Prosjektet er en viktig byggestein på veien mot dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen. Utbyggingen vil gi kortere reisetid, plass til flere tog og bedre punktlighet.

Utbyggingen avsluttes i samsvar med opprinnelig tidsplan, og prosjektet ligger an til å oppnå en innsparing på nesten 1,4 milliarder (2023-kroner) som vil komme andre forbedringstiltak og prosjekter i Bane NOR til gode.


Publisert: 15. oktober 2023 klokken 22:07