Offisiell åpning av Venjar-Langset

Mandag 23. oktober på Eidsvoll stasjon foretar samferdselsminister Jon-Ivar Nygård den offisielle åpningen av det nye dobbeltsporet mellom Venjar og Langset.

  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 12. oktober 2023 klokken 16:25

Skinnegående maskiner på begge spor med Vorma og brua i bakgrunnen.

Hektisk aktivitet for å gjøre alt ferdig på Minnevika jernbanebru tidligere denne uka. Foto: Hans-Petter Lyshaug/Bane NOR

– Markeringen på stasjonen varer fra ca. klokka 11.00 til 11.30 denne dagen. Det blir et enkelt arrangement, men festtaler, hornmusikk og snorklipping skal vi selvsagt ha. Publikum er hjertelig velkommen, sier prosjektsjef Andrew Croucher i Bane NOR.

Vil du bli en av våre inviterte gjester?

Før seremonien på stasjonen skal Bane NORs spesielt inviterte gjester kjøre gjennom den nye strekningen med et eget åpningstog. Etterpå er det et arrangement og enkel bevertning for inviterte gjester i kulturhuset Panorama.

– Vi har mange naboer som i mange år har holdt ut med anleggsarbeidet vårt, og vi skulle gjerne hatt med oss alle blant de inviterte gjestene. Dessverre er plassen begrenset, men noen naboer har vi plass til, sier prosjektsjefen.

Han oppfordrer derfor alle naboer som har lyst til å delta som en av Bane NORs inviterte gjester, om å ta kontakt på mail:  eidsvoll_utbygging@banenor.no For de inviterte gjestene vil programmet vare fra ca. 10.15 til 13.15.

– Hvis det melder seg mange interesserte, vil vi prioritere de som har vært mest berørt i anleggsperioden. Alle får en tilbakemelding fra oss, sier prosjektsjef Andrew Croucher.

Viktig prosjekt

Det er byggingen av 13,5 kilometer med nytt dobbeltspor gjennom Eidsvoll som nå er ferdig og skal feires. Fra Eidsvoll stasjon og sørover til Venjar har to spor vært i bruk siden september i fjor, mens nordre del av strekningen fram til Langset tas i bruk nå.  Etter en pause i togtrafikken for innspurten med arbeidene, går første tog over Minnevika jernbanebru om kvelden søndag 15. oktober.

Prosjektet er en viktig byggestein på veien mot dobbeltspor Oslo-Hamar og en styrking av jernbanen som den mest bærekraftige transportåren på strekningen. Utbyggingen vil gi kortere reisetid, plass til flere tog og bedre punktlighet.

Utbyggingen avsluttes i samsvar med opprinnelig tidsplan, og prosjektet ligger an til å oppnå en innsparing på nesten 1,4 milliarder (2023-kroner) som vil komme andre forbedringstiltak og prosjekter til gode.


Publisert: 12. oktober 2023 klokken 16:25