Vormtråkk åpnet fram til Doknes

Nå er søndre del av turveien Vormtråkk tilgjengelig for publikum, slik at man kan gå eller sykle mellom Eidsvoll stasjon og Doknesgutua. Lokalpolitikere fra Eidsvoll med ordfører Hege Svendsen i spissen, tok turen torsdag 15. juni.

  • Dobbeltspor gjennom Eidsvoll
  • Dovrebanen
  • Prosjektnyheter
  • Utbyggingsprosjekt

Publisert: 15. juni 2023 klokken 15:34

Ordføreren klipper snora som karene fra Bane NOR holder over turveien. Lokalpolitiker

Med hjelm og kjede: Ordfører Hege Svendsen klippet snora som ble holdt av prosjektsjef Andrew Croucher (t.v.) og prosjektleder Leif Arne Hafstad, begge fra Bane NOR. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Hvis man kommer nordfra langs Trondheimsveien, blir det en betydelig snarvei til stasjonen og Sundet hvis man velger Dokkenmoen, Doknesgutua og Vormtråkk. Men merk at Doknesgutua byr på noen bratte kneiker!

Det er mellom tre og fire kilometer med turvei som nå er åpnet langs Vorma og dobbeltsporet mellom Doknes og Skibladnerbrygga.

Ingen ferdsel nord for Doknes

På strekningen fra Doknes videre nordover til Langset kan turveien først bygges ferdig etter at dobbeltsporet har åpnet og dagens spor er fjernet bl.a. over jernbanebrua på Minnesund. Denne delen åpner derfor først senhøstes 2024. 

I mellomtiden henstiller vi publikum om å respektere skilt og sperringer, og vi understreker at det er strengt forbudt å ferdes i anleggsområdet og i nærheten av dagens spor.

Spleiselag

I fjor ble Bane NOR og Eidsvoll kommune enige om å dele kostnadene for å legge fast dekke på Vormtråkk, og dette ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Den strekningen som nå tas i bruk, har derfor fått asfaltdekke – slik det også blir når resten av turveien åpner.

– Jeg er glad for at vi fikk til dette samarbeidet med kommunen, og jeg ser fram til at hele strekningen åpner.  Bane NOR trenger en driftsveg som gir atkomst til sporene ved vedlikehold og feilretting, og det er flott at dette kan kombineres med å gi publikum rekreasjonsmuligheter og tilkomst til fine områder langs Vorma, sier Andrew Croucher, som er Bane NORs prosjektsjef for Venjar-Langset.  

– Dette blir Norges flotteste sykkelveg, og jeg er utrolig stolt som ordfører over at vi får til dette i kommunen vår.  Bane NOR har lagt veldig flott til rette, og dette blir superbra, sa Eidsvoll-ordfører Hege Svendsen da hun klippet snora. For anledningen hadde representanter fra mange av partiene i kommunestyret funnet fram sykkelen og tråkket ut i nærmere tredve varmegrader. 

Tidlig ute

På første dag var også andre turgåere tidlig ute med å prøve det nye tilbudet. Blant dem var Vigleik og Runhild Sexe, som er bosatt i Sundet i Eidsvoll.

– Dette blir flott! Vi har hatt flere fine turer langs Mjøsa nordover fra Langset, og vi ser virkelig fram til at Mjøstråkk og Vormtråkk blir koblet sammen. Da kan vi sykle fra Eidsvoll stasjon og helt fram til Hamar om så det gjelder. Men vi kommer til å bruke Vormtråkk til kortere turer allerede i sommer, sier de to, før de langer i veg videre mot Doknes.

Nytt dobbeltspor mellom Eidsvoll stasjon og Langset tas i bruk 15. oktober i år, mens resten av Vormtråkk altså følger etter høsten 2024.

Anleggsgjerde med forbudsskilt sperrer gangveien.

Hit men ikke lenger: Nord for Doknes blir Vormtråkk først ferdig høsen 2024. I mellomtiden må publikum respektere sperringer og skilt. Foto: Olav Nordli, Bane NOR

Turgåerne med en rett strekning av turveien og jernbanesporet i bakgrunnen.

Turgåere: Vigleik og Runhild Sexe var tidlig ute med å prøve den nye strekningen. Foto: Olav Nordli, Bane NOR


Publisert: 15. juni 2023 klokken 15:34