Hensettingstjenesten

Hensetting er, kort fortalt, parkering av tog. Togmateriell som ikke er i drift har behov for lokal oppbevaring i korte eller lengre perioder. Bane NOR utvikler og drifter egne anlegg over hele landet, hvor togene kan parkeres når de ikke går i rute. Her får togene også enkelt vedlikehold, renhold og varme.

På denne siden:

Om hovedtjenesten

Det finnes i dag 348 rene hensettingsplasser fordelt på ulike anlegg i regionene Øst, Vest, Nord og Sør. Anleggene varierer i størrelse og har tilbud av ulike servicetjenester som for eksempel renhold, tømming av toaletter og påfylling av vann.

Hensettingskapasitet tildeles i forbindelse med den årlige ruteplanprosessen hvor Bane NOR innhenter ruteplansøknader fra alle togaktører og fordeler kapasitet basert på togselskapenes ønsker og totalkapasitet i toglinjenettet.

Leveranser

Det tilbys ulike servicetjenester i forbindelse med hensetting. Noen av disse er inkludert i hensettingsavgiften mens andre er tilleggstjenester.

Tjenestetilbudet varierer imidlertid på de ulike hensettingsanleggene avhengig av størrelse og plassering. 

Hensettingsanlegg

Her finner du kontaktdetaljer til og informasjon om alle hensettingsområdene våre.

Togvarmeposter

En del av Elkraftportalen med detaljert oversikt over alle togvarmeposter på de ulike banestrekningene.

TOGIRO

Snart kommer TOGIRO, et planleggingsverktøy for hensetting.

Kontaktinformasjon

Rune Espedalen

Tjenesteansvarlig Hensetting

;