Trafikkopplæring

Trafikkavdelingen har tilpasset sine undervisningsmetoder i tråd med smittevernreglene anbefalt av helsemyndighetene. Ved spørsmål, ta gjerne kontakt med oss.

Vi tilbyr grunnopplæring av trafikkstyrere, togekspeditører, trafikkledere og togledere som er ansatt i Bane NOR. Dette er roller som har ansvar for å styre togtrafikken på det nasjonale jernbanenettet.

I tillegg til grunnopplæring, er alle landets togledere jevnlig inne på beredskapstrening, periodisk togledertrening (PTT) i skolens togledersimulator.

Vi tilbyr følgende trafikkopplæring for medarbeidere i Bane NOR:

  • Trafikkstyrer og togekspeditør 
  • Trafikkleder og togleder 
  • Typegodkjenning for ESTW og Ebicos fjernstyring for togleder
  • Periodisk togledertrening (PTT)
  • Instruktør-, veileder- og sensorkurs

Det legges stor vekt på sikkerhet og praksis i undervisningen. Skolens togledersimulator og andre øvingsanlegg er i bruk under store deler av opplæringen. 

Kontaktinformasjon

Tormod Snekkerhaugen
Fagsjef toglederutdanningen
E-post: Tormod.Snekkerhaugen@banenor.no
Mobil: 419 34 488

Daniel Svenmoen Halvorsen
Fagsjef togekspeditørutdanningen
E-post:daniel.svenmoen.halvorsen@banenor.no
Mobil: 917 03 010

Odette Vaage
Koordinator trafikkopplæring
E-post:odette.vaage@banenor.no
Mobil: 400 83 128