Trafikkopplæring

Norsk jernbaneskole følger til enhver tid gjeldende smitteverntiltak i tråd med nasjonale retningslinjer og i samråd med Bedriftshelsetjenesten i Bane NOR. Informasjon vedrørende kursgjennomføring eller endringer formidles direkte til den enkelte kursdeltaker med kopi til leder.

Vi tilbyr grunnopplæring av trafikkstyrere (togekspeditører) og trafikkledere (togledere), som er ansatt i Bane NOR. Dette er roller som har ansvar for å styre togtrafikken på det nasjonale jernbanenettet.

I tillegg til grunnopplæring, er alle landets togledere jevnlig inne på beredskapstrening, periodisk togledertrening (PTT) i skolens togledersimulator.

Vi tilbyr følgende trafikkopplæring for medarbeidere i Bane NOR:

  • Trafikkstyrer 
  • Trafikkleder 
  • Typegodkjenning for ESTW og Ebicos fjernstyring for togleder
  • Periodisk togledertrening (PTT)
  • Instruktør-, veileder- og sensorkurs

Det legges stor vekt på sikkerhet og praksis i undervisningen. Skolens togledersimulator og andre øvingsanlegg er i bruk under store deler av opplæringen. 

Kontaktinformasjon

Epost: nj-kursadmin@banenor.no

Tormod Snekkerhaugen
Avdelingsleder trafikkopplæring
E-post: Tormod.Snekkerhaugen@banenor.no
Mobil: 419 34 488

Odette Vaage
Koordinator trafikkopplæring
E-post:odette.vaage@banenor.no
Mobil: 400 83 128