Om Bane NOR Jernbaneskolen

Vi er jernbanesektorens ledende kurssenter og leverandør av jernbanefaglig opplæring. Velkommen til oss!

En smilende kvinnelig instruktør i arbeidsklær

En av instruktørene på Bane NOR Jernbaneskolen Foto: Julian Råbu, Bane NOR

Vi tilbyr jernbanefaglig opplæring 

Jernbaneskolen er den foretrukne kompetanse- og kursleverandøren til Bane NOR, Bane NORs samarbeidspartnere og leverandører innen jernbanefag og trafikkutdanning. Jernbaneskolen skal sikre et opplæringstilbud som gir nødvendig kompetanse for ansatte som jobber med utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen.  

Vi har moderne øvingsanlegg og benytter e-læring, simulering og praktisk tilnærming i undervisningen. Vår styrke er tverrfaglighet, noe som kommer til nytte i opplæring der ulike faggrupper skal samhandle, for eksempel gjennom øvelser i våre integrerte simulatorer.  

Bane NOR Jernbaneskolen skal:

  • Være jernbanesektorens ledende tilbyder innen jernbanefaglig opplæring
  • Tilby høy kvalitet i alle kurs og utdanninger
  • Sikre kvaliteten på alle leveranser og i alle ledd
  • Arbeide tett sammen med kravstillere for å sikre at kursene inneholder opplæringen kravstillerne etterspør
  • Levere det antall kurs og utdanninger som jernbanesektoren har behov for
  • Sørge for at all opplæring skjer i trygge omgivelser
  • Til enhver tid være oppdatert på gjeldende lover, regler og forskrifter

Jernbaneskolens historie

Jernbaneskolen ble åpnet i 2005 på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Departementet ønsket et enhetlig, fremtidsrettet og samlende kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Videre ønsket de å sikre like forutsetninger for alle aktører i en sektor som stadig blir mer konkurranseutsatt, og på den måten være operatøruavhengig og nøytral.  

Vi har fokus på sikkerhet og kvalitet i alle ledd, og skolen er ISO-sertifisert etter standard 9001:2015 Kvalitetsledelse. Jernbaneskolen arbeider kontinuerlig med forbedring av kvaliteten på skolens opplæring gjennom tett samarbeid med sektoren og evalueringer fra skolens brukere.

Våre øvingsanlegg

På Jernbaneskolen har vi flere øvingsanlegg hvor kursdeltakere og studenter kan øve seg på relevant praktisk arbeid.

Illustrasjonsfoto fra øvingsanlegg

Illustrasjonsfoto fra øvingsanlegg Foto: Julian Råbu, Bane NOR

Her finner du oss

Til fots er det:

  • 12 min fra Grorud togstasjon eller Haugenstua Stasjon.
  • 2 min fra bussholdeplassen i Haavard Martinsens vei (mot sentrum) og Jernkroken (fra sentrum), med buss nummer 64B, 65, 67, 105, 313, 345, 433 og 435.
  • 20 min fra Grorud T-banestasjon.

Bane NOR Jernbaneskolen

Adresse

Jernkroken, Østre Aker vei 256, 0976 Oslo