Lønnet utdanning ga trygg og meningsfull jobb

Kort, lønnet utdanning og sikret jobb er virkeligheten ved utdanningene til trafikkstyrer eller togleder på jernbanen.

Publisert: 22. januar 2024 klokken 15:56

En kvinne sitter ved en arbeidspult med PC og flere skjermer.

– Det er god aldersspredning på de som utdanner seg, fra de som kom rett fra fullført videregående til folk midt i femtiårene, sier trafikkstyrer i Drammen, Monika Hole. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Monika Hole jobbet i butikk, og kjente på at hun begynte å bli lei. Men hva skulle hun finne på, som ikke krevde et tungt økonomisk løft og langvarige studier – som i tillegg ville være et yrke med meningsfulle arbeidsdager? Tipset kom fra en venn, akkurat i tide. Nå jobber hun som en av 11 trafikkstyrere ved Drammen stasjon.

– En tilfeldighet fikk meg til dette yrket. En bekjent visste at jeg ønsket meg over i et annet yrke. Det gjorde at jeg søkte meg til Jernbaneskolen, der jeg ble ferdig utdannet i 2020, forteller Monika. Da var hun rundt 30 år gammel.

Hun forteller om et godt miljø i kullet, der det var flere i hennes situasjon.

Har du også lyst å prøvde deg i en hverdag som trafikkstyrer? Vi søker nå 40 trafikkstyreraspiranter på flere forskjellige lokasjoner i Norge. Klikk deg inn her for å finne den lokasjonen som passer deg best og søk!(├ąpnes i ny fane)

Ansvar for tusenvis av reisende daglig

Vi møter henne en hektisk vinterdag i Drammen. Akkurat nå summer fire kolleger rundt henne i rommet, og nikker gjenkjennende til det Monika forteller. De er ikke i tvil om at jobben de gjør er samfunnsnyttig og sikkerhetskritisk.

– Vi styrer jo togtrafikken som så mange er avhengig av, og har et stort ansvar her vi sitter foran alle PC-skjermene. Vi bidrar positivt i samfunnet når vi styrer trafikken ved et stort knutepunkt her i Drammen, med forbindelser til mange andre banestrekninger. Arbeidet vårt påvirker tusenvis av reisende, og handler mye om å ivareta deres sikkerhet, sier trafikkstyreren.

Hun understreker at når toget ikke går, er det fordi det ikke er sikkert å kjøre.

– Vi gjør ingenting før vi vet at det er sikkert, først da gir vi klarsignal til at togene kan kjøre her på Drammen stasjon, forklarer hun.

Sikkerhet først – i alt

Monika beskriver en arbeidsdag der det skjer mye på en gang.

– Vi må være våkne hele tiden, håndtere trafikk og telefoner, og ha dialog med førere, togledere og hverandre. I jobben vår må vi finne løsninger på kort tid. Vi må foreslå endringer og løsninger på problemer. Da gjelder det å tenke fort, for tog kan ikke stå for lenge på vent om det er kø allerede. Derfor samarbeider vi mye med togleder, sier hun.

Monika forklarer at innenfor stasjonsgrensene som er hennes ansvar, tar hun og kollegene avgjørelsene. Dersom de påvirker andre strekninger og rekkefølger, må de diskutere det med togleder.

– Alle avgjørelser tas på kort tid. Da er det viktig å ha sikkerhet i ryggmargen, og all kunnskap om trafikkregler i bunnen.

Intensiv, kort og lønnet skolegang

Fra hun forlot yrkeslivet i butikk, til fordel for skolebenken ved Jernbaneskolen, gikk det slag i slag. Monika forteller om en skolehverdag som besto av teori og praksis gjennom et snaut skoleår. To uker teori, to uker ute ved stasjoner. Deretter blir den nyutdannede trafikkstyreren tildelt et stasjoneringssted.

– Vi fikk stort sett stasjonering ved et av våre første ønsker. På stasjoner rundt omkring i landet, får du som regel minst ti vakter sammen med en erfaren trafikkstyrer, sier Monika.

Dette er litt annerledes ettersom hvor stor stasjon man får ansvaret for. I Drammen er det opplæring i 10 -12 uker før man får selvstendige vakter. Under utdanningen fikk hun også mulighet til å ønske seg fra andre stasjoner. Slik får studentene mulighet til å erfare hvordan det er å jobbe med trafikkstyring helt andre steder.

To store arbeidspulter med mange skjermer på hver pult.

På Drammen stasjon har trafikkstyrerne full oversikt gjennom video-overvåking. Her har en trafikkstyrer hovedansvar, en annen bistår - de er alltid to på vakt. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

– Vi skal lære trafikkregler og alt vi har behov for av teori i løpet av en relativt kort og intensiv periode, det krevde at jeg fulgte med hele tiden. Her var det umulig å skyve noe foran seg eller å ta skippertak, da hadde jeg falt ut. Fra skolestart var det rett ut i definisjoner og jernbanespråk, og alt henger sammen med alt i jernbanen, ingen unnasluntring er mulig, forklarer hun.

Monika har som trafikkstyrer fått et yrke ved en stasjon nær hjemstedet i Solbergelva, etter å ha hatt praksisperiode ved Grefsen stasjon.

Utdanning sikrer jobb

Svaret kommer raskt på hvorfor hun kan anbefale andre utdanningen til trafikkstyrer:

– Du får en trygg jobb, trygg fremtid, og har du først fått jobb så blir du, for du er sikret jobb. Jeg har en god stabil lønn, ikke studielån. Ja, det er intensivt, men her er alt er på stell med fagforeninger, vi har forutsigbarhet, og vet allerede hvordan vi jobber langt fram i tid, sier Monika.

Hun jobber turnus, som innebærer at hun har arbeidstider som gjør at hun slipper unna de verste rushtidene mellom hjem og arbeid.

– Seks ukers turnus som passer godt min hverdag, og som kompenseres med langfri. Vi får det til å klaffe veldig godt på hjemmefronten - det ordner seg alltid, sier Monika.

Trygg på digital fremtid

– Digitaliseringen av jernbanen som vi vet kommer, vil gjøre trafikkstyrerne overflødige. Hva tenker du om det?

– Jeg sitter stille i båten, fordi jeg føler meg trygg på at den dagen det skjer, blir jeg godt ivaretatt. Jeg tror det løser seg. Kompetansen jeg har fått gjennom utdanning og praksis som trafikkstyrer, gir meg et solid kunnskapsgrunnlag for andre yrker i denne bransjen, forteller Monika.

Hun har kolleger som har blitt togledere, sportilgangskoordinatorer og ruteplanleggere. Monika er trygg på at kunnskapen hennes blir verdifull også i en digital jernbaneverden.

Verdt å vite - om vår trafikkopplæring

Her kan du lese om hvilke utdanninger innen trafikkopplæring som Bane NOR og Jernbaneskolen tilbyr:

Trafikkstyrer har ansvaret for trafikkstyring på egen stasjon, samt delansvar på tilstøtende strekninger. Togleder har det overordnede trafikkstyringsansvaret for et større geografisk område på det nasjonale jernbanenettet.

Søknadsfristen for begge utdanninger er i slutten av februar.

I år utdannes det for første gang direkte til togledelse, mens dette til nå har vært en utdanning man bygger videre til etter å ha vært trafikkstyrer.

Det er behov for trafikkstyrere på følgende steder: 

  • Sør: Nelaug og Kristiansand
  • Vest: Bergensbanen og Flåmsbana
  • Midt: Trondheim, Meråkerbanen, Støren, Røros, Dombås og Åndalsnes
  • Øst Oslo-området med Halden og Sarpsborg
  • Sørøst: Drammen/Sundland, Tønsberg, Sandefjord, , Larvik, Skien, Hønefoss og Nordagutu
  • Nordøst: Kongsvinger, Hamar, Elverum og Roa
  • Visste du at...

Som trafikkstyrer får du kompetanse som kan bli et springbrett til mange andre yrker i Bane NOR.

Å gå videre til togledelse er ikke uvanlig, men vi har også eksempler på ansatte som har blitt sportilgangskoordinator, ruteplanlegger, sikkerhetsrådgiver, tjenestefordeler, eller som har begynt i andre virksomheter innen transport, som Oslo sporveier og Vegtrafikksentralen.

Dette viser at med kunnskap og erfaring som trafikkstyrer i bunnen, er utviklingsmulighetene gode, både i og utenfor Bane NOR!


Skrevet av

  • Marianne Henriksen

Publisert: 22. januar 2024 klokken 15:56