Sertifisering

Sertifisering ivaretar opplæring, godkjenning og sertifisering innen rammene av Bane NORs sikkerhetsgodkjenning for egentransport og sikkert arbeid med kjøretøy.

Foto: Øivind Haug, Bane NOR