Opplæring og krav til ledere

Vi stiller krav til opplæring for ledere leder som planlegger arbeid ved bruk av fører, hovedsikkerhetsvakt (HSV), signalgiver, skifter og kjøretøy.

Opplæring

Transport har utarbeidet e-læringskurs for opplæring av ledere med personalansvar for førere, hovedsikkerhetsvakter og skifter, prosjektledere og planleggere. Bane NOR Transport vil på denne måten gi opplæring til ledere som skal planlegge arbeid med kjøretøy, og nevnte faggrupper.

Kurset fokuserer på kompetansekrav, dokumentasjon og oppfølging i forbindelse med planlegging og gjennomføring av arbeid. Transport er avhengig av et nært samarbeid med ledere for å ivareta vår egentransport, og personell som vi i den sammenheng sertifiserer og godkjenner, innen rammene av Bane NORs sikkerhetsgodkjenning.

Opplæringen er obligatorisk for ledere med personalansvar, og vil bli registrert i vårt kompetanseregisteringssystem med tre års gyldighet. Opplæringen er tilgjengelig i vår kursportal. 

Logg inn på vår kursportal

Her finner du kurstilbudet og registrering for kursdeltakelse. 

Last ned gjeldende styrende dokument