Krav til å gjøre seg kjent på arbeidsstedet

Å gjøre seg kjent på arbeidsstedet er grunnleggende for å kunne utføre funksjonene HSV/LSV.

STY-605273

Utfyllende krav er beskrevet i Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt /signalgiver-Instruks.

 

Områdekunnskap Kurs Veiledet opplæring med befaring E-læring Prøving
Strekning med ERTMS ØØL For påmelding, send forespørsel til trafikksikkerhet.transport@banenor.no                        Obligatorisk Fornyelse av kompetanse krever gjennonføring av ''ERTMS Hovedsikkerhetsvakt/signalgiver repeterende opplæring'' i kursportalen(åpnes i ny fane) Obligatorisk
Strekning med ERTMS nasjonal For påmelding, send forespørsel til trafikksikkerhet.transport@banenor.no                        Obligatorisk Fornyelse av kompetanse kreves gjennonføring av e-læring i kursportalen(åpnes i ny fane) Obligatorisk
Strekning med akseltellere Implementert i HSV-kurs etter 2011                        Obligatorisk Gjennomfør ''Strekning utrustet med akseltellere'' i kursportalen(åpnes i ny fane) (Ikke obligatorisk) Obligatorisk ( Kursposrtalen(åpnes i ny fane))
                                   Akseltellerkompetanse krever dokumentert praktisk opplæring for hver akseltellerstrekning i tillegg til prøven
Strekning med dobbeltspor                          Obligatorisk Gjennomfør ''Strekning med dobbeltspor e-læring HSV'' i kursportalen(åpnes i ny fane) med prøve  
Sendes til trafikksikkerhet.transport@banenor.no
Dobbeltspor Oslo S-Ski-Oslo S                          Obligatorisk Gjennomfør ''Dobbeltspor Oslo S - Ski - Oslo S E-læring HSV'' i kursportalen(åpnes i ny fane)  
Sendes til trafikksikkerhet.transport@banenor.no
Oslo-området                           Obligatorisk   Obligatorisk
Sendes til trafikksikkerhet.transport@banenor.no ( Kursportalen(åpnes i ny fane))
Trondheims-området                            Obligatorisk   Obligatorisk
Sendes til trafikksikkerhet.transport@banenor.no ( Kursportalen(åpnes i ny fane))

 

Krav til veileder   

Praktiserende hovedsikkerhetsvakt med minimum 3 års erfaring og godkjenning på området.

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjonen skal sendes som én enkelt PDF-fil per område/akseltellerstrekning til trafikksikkerhet.transport@banenor.no.