Krav til å gjøre seg kjent på arbeidsstedet

Å gjøre seg kjent på arbeidsstedet er grunnleggende for å kunne utføre funksjonene HSV/LSV.

STY-605273

Utfyllende krav er beskrevet i Opplæring og godkjenning av hovedsikkerhetsvakt /signalgiver-Instruks.

Symbolforklaring tiltabellen

X Obligatorisk
(X) Frivilling oppdatering/repetisjon
(X)* Frivillig for HSV som har gjennomført grunnopplæring etter 2011.

Områdekunnskap

Kurs

Veiledet opplæring

E-læring

Befaring

Prøving

Hjelpemidler

Strekning med ERTMS

X
Kursportal

 

(X)

X

X

Håndholdt terminal

Strekning med akseltellere

(X)*
Kursportal

X

(X)
Kursportal

X

X
Itslearning (åpnes i ny fane)

 

Strekning med dobbeltspor

 

X

X
Kursportal
Inkl. prøving

X

   

Oslo-området

 

X

 

X

X
Itslearning (åpnes i ny fane)

Kart i Netpublicator

Trondheims-området

 

X

 

X

X
Itslearning (åpnes i ny fane)

Kart i Netpublicator