Skifter og skifteleder

En skifter, eller skifteleder, har ansvar for å styre og overvåke rangeringen av togvogner på jernbanespor.

Skifter eller skifteleder skal utføre skifting i henhold til gjeldende regelverk. Dette innebærer å koble og frakoble jernbanevogner og å flytte dem rundt på en sikker og riktig måte for en effektiv togframføringen. 

Opplæringen skal oppfylle kravene i Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) og internt regelverk i Bane NOR og omfatter:

 • forstå, motta og følge signaler
 • betjene sporveksler
 • utføre bremseprøving på kjøretøy
 • togsammensetting
 • iverksette skiftebevegelser
 • skifting

Skifter eller skifteleder i Bane NOR skal ha dokumentert kompetanse. Gjør deg kjent med gjeldende læreplan og våre krav til godkjenning (pdf) for utførelse av funksjon skifter.

Godkjenningsbevis for å kunne utføre funksjonen utstedes på grunnlag av:

 • gyldig kompetanse
 • helse
 • tilhørighet til arbeidsgiver (godkjent leverandør og personalansvarlig leder) og vurdering av skikkethet

Godkjente skiftere er registrert i Bane NORs godkjenningsregister tilknyttet Sertifisering Transport.

Opplæring tilbys i henhold til innmeldt behov. Kandidater uten kompetanse i grunnleggende trafikksikkerhet må gjennomføre et forkurs med varighet på to uker.

Last ned gjeldende styrende dokumenter for denne siden

Dokumentene lastes ned automatisk når du klikker på lenkene.

 1. Last ned STY-604160 - Lederansvar for fører, hovedsikkerhetsvakt, signalgiver og skifter – instruks(åpnes i ny fane)
 2. Last ned STY-605325 Opplæring og godkjenning av skifter - instruks(åpnes i ny fane)
 3. Last ned Krav til periodisk opplæring og prøving: Eksamen, prøving og vedlikehold av kompetanse innen Bane NORs egentransport – instruks STY-602618(åpnes i ny fane)