Hvordan bli leverandør?

Vil du bli leverandør til Bane NOR? Her finner du informasjon om hvordan du bør gå fram samt særskilte krav til bygg, anlegg og renhold.

Registrer bedriften i TransQ

Du kan registrere bedriften i kvalifikasjonsordningen og leverandørregisteret, TransQ, fortløpende, på TransQ Global, eller ved å henvende deg til TransQ Qualification, Achilles Information AB. Du må også betale en årlig kvalifikasjonsavgift.

Registrer bedriften din på TransQ på achilles.com(åpnes i ny fane).

Det kan ta opptil 4 uker før en ny leverandør er registrert i TransQ. Achilles Information AB kunngjør også TransQ årlig på Doffin og TED.

Kontroller at du er registrert riktig

Vi oppfordrer deg til å kontrollere at du er registrert under alle relevante vare-, tjeneste- og bygg- og anleggsarbeider som TransQ omfatter.

Vi vurderer kvalifisering av leverandører ut fra på forhånd fastsatte kvalifikasjonskrav og etablerer en tilbyderliste uten ytterligere kunngjøring.

Vi kan også stille ytterligere kvalifikasjonskrav til leverandørene.

Se anskaffelser på Doffin og TED

Doffin

Vi oppfordrer deg til å følge med i Doffin for å finne aktuelle anskaffelser.

Doffin er den nasjonale kunngjøringsdatabasen for offentlige anskaffelser. Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverket, og gjøre det enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor.

Les mer om Doffin på doffin.no(åpnes i ny fane).

TED

Alle anskaffelser over EØS-terskelverdi skal også kunngjøres i den europeiske databasen TED.

TED er den europeiske databasen for offentlige anskaffelser ved anskaffelser over EØS-terskelverdi.

Les mer om TED på ted.europa.eu(åpnes i ny fane).

Særskilte krav

Krav til StartBANK-medlemskap

Alle leverandører som skal jobbe på Bane NORs bygg-, anlegg- og renholdskontrakter, skal være medlem i StartBANK før kontrakt inngås. Det samme gjelder for alle underleverandører. Det er hovedleverandørs ansvar å sørge for at underleverandører har StartBANK-medlemskap.

Les mer om medlemskap i StartBANK.

Krav til skattefullmakt

Alle leverandører som skal jobbe på Bane NORs bygg-, anlegg- og renholdskontrakter, skal signere fullmakt før kontrakt inngås. Det samme gjelder for alle underleverandører. Det er hovedleverandørs ansvar å sørge for at underleverandører har signert skattefullmakt.

Les mer om skattefullmakt.

Krav til egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår

Alle leverandørene våre skal besvare digitalt spørreskjema for egenrapportering av lønns- og arbeidsvilkår ved kontraktsinngåelse, og ved endringer. Alle underleverandører skal også levere et slikt spørreskjema. I tillegg skal leverandører som involveres underveis i gjennomføringsfasen levere spørreskjema.

Les mer om egenrapportering lønns- og arbeidsvilkår.

Kontakt oss