Bistand fra Bane NOR til fag- og sikkerhetstjenester

Kommuner, rådgivere, byggherrer, entreprenører og andre kan be om hjelp fra Bane NOR til å utføre ulike fag- og sikkerhetstjenester. Her finner du informasjon om hva du kan be om hjelp til og hvor du kan sende henvendelsen din.

På denne siden:

Tjenester du kan få bistand til

Du kan be om bistand fra oss til ulike fag- og sikkerhetstjenester, som hovedsikkerhetsvakt, leder for elsikkerhet, linjearbeid, signalarbeid, strømforsyning og maskinoperasjoner.

Merk at Bane NOR ikke kan være underentreprenør for firmaer som konkurrerer om å levere tjenester til våre prosjekter. For entrepenører som er på kontrakt for Bane NOR, må forespørsel om bistand om tjenester gå direkte til det aktuelle prosjektet.

Slik ber du om bistand

Fyll ut skjemaet «Bestillingsskjema for bistand fra Bane NOR til fag- og sikkerhetstjenester» og send det til e-postadressen for den geografiske strekningen der tjenesten skal utføres. Send forespørselen minst 4 uker før oppstartsdato for å sikre at vi kan levere tjenesten. (Merk at selv om forespørselen sendes innenfor fristen, kan vi ikke garantere at vi kan levere den ønskede bistanden.)

Last ned bestillingsskjema

Last ned skjema for å be om bistand til fag- og sikkerhetstjenester. Når du har fylt ut skjemaet, sender du det til e-postadressen for den geografiske strekningen der tjenesten skal utføres.

E-postadresser for forespørsel om bistand

Kart over norske jernbanestrekninger, fargekodet etter regionene Nord, Midt, Sør-Vest og Stor-Oslo

Kontakt

Har du spørsmål, kan du kontakte planleggingslederen for den regionen forespørselen din gjelder.

Fredleiv Myklegard

Planleggingsleder region Nord/Midt

Kjetil Brevik

Planleggingsleder region Stor-Oslo

Tor Einar Knutson

Planleggingsleder region Sør-Vest