Anskaffelser

Bane NOR er avhengig av gode leverandører for å utvikle, bygge, drifte og forvalte det norske jernbanenettet

Bane NOR er avhengig av gode leverandører og det er viktig at vi gjennomfører gode anskaffelser som er i tråd med lov om offentlige anskaffelser. Foto: Øivind Haug, Bane NOR