Anskaffelser

Bane NOR anskaffer årlig for over 18 milliarder kroner.

Anskaffelsene utgjør cirka 80 prosent av Bane NORs årlige budsjett. Derfor er det viktig for Bane NOR at det gjennomføres gode anskaffelser som foregår etter Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene.

Bane NOR er avhengig av gode leverandører for å utvikle, bygge, drifte og forvalte det Norske jernbanenettet. Her deler vi informasjon om planer og krav slik at vi blir mer forutsigbare.

På disse sidene finner du informasjon om vår anskaffelsesprosess, hvordan du blir leverandør til Bane NOR, hva vi krever av leverandørene samt våre nærmeste planer for anskaffelser.