Fra trainee til prosjektsjef

Simen Grenersen startet som trainee, nå er han prosjektsjef i Bane med porteføljeansvar for fornyelses- og investeringsprosjekter.

To bilder satt sammen. Simen Grenersen på venstre side. Malmtog høyre side.

- Det handler ikke bare om å få muligheter, men om å gripe muligheter som dukker opp, sier Simen. Hilde Lillejord

Hva er din studiebakgrunn?

Jeg tok master i Technology og Safety ved Norges arktiske universitet i Tromsø. Der hadde jeg fag innen vedlikeholdsteorier, driftssikkerhet og i fag som i dag kalles Asset Management.

Fortell om karrieren din

Jeg var trainee fra 2012 til 2014. Etter traineeprogrammet har jeg vært prosjektleder for forskjellige prosjekter både på Ofotbanen og Nordlandsbanen. Jeg har jobbet med fag som jernbaneteknikk og konstruksjoner og fått god innsikt i alt som må til for å holde oppetid og punktlighet på togtrafikken.

Hele veien har jeg hatt en leder som har gitt meg ansvar og støtte. I tillegg har Bane NOR gitt meg kurs og latt meg prøve, feile, lære og utvikle meg. Støtten har gjort at jeg ikke har følt meg alene med alt ansvaret jeg har hatt.

Høsten 2021 fjor fikk jeg plass på Solstrand lederutviklingsprogram, og fra 1. januar i år startet jeg i stilling som prosjektsjef med ansvar for alle prosjekter på Ofotbanen og på strekningen Bodø-Steinkjer.

Mye av jobben er kjent, for jeg har lært mye om prosjektgjennomføring fra prosjektene jeg har ledet. I tillegg får jeg nå prøve meg på personalledelse og utvikle meg som leder. Dette er både krevende og givende. At Bane NOR har satset på meg og gitt meg mye ansvar, samtidig som jeg har fått bruke tid på egenutvikling, har gitt meg et godt grunnlag for jobben som prosjektsjef.

Hva finner du i Bane NOR som du ikke finner andre steder?

Jeg har ikke vært andre steder. Det er så allsidige muligheter i Bane NOR at jeg har valgt å fortsette internt. Jernbanen er både bærekraftig og miljøvennlig. For meg er det inspirerende å jobbe med noe som er meningsfullt og bra for samfunnet rundt oss. Å vite at vi bidrar til en positiv samfunnsutvikling.

Når har du det morsomst på jobb?

Det morsomste er når vi klarer ting i lag. Vi gjør ofte feil når vi blir for sneversynte. Det er selvsagt morsomt å åpne nye stasjoner og feire ferdig bygget. Men jeg liker at det er hektisk og travle dager, å løse store oppgaver ved hjelp av et fellesskap og godt samarbeid.