Startet som trainee – nå planlegger de store jernbaneprosjekter

Marius og Vilde er utdannet innen ulike fag, men de har en ting felles - de ønsker å bidra til å skape fremtidens jernbane.

To-delt bilde av Vilde og Marius som smiler i gule verneklær og blå hjelm.

Marius og Vilde startet som trainee i Bane NOR. Foto: Marianne Henriksen, Bane NOR

Ved en jernbanekonstruksjon mellom Nykirke og Barkåker, et stykke før Tønsberg, kan vi møte på Marius. Vilde er ikke sjelden å treffe i områder av Norge der nye dobbeltspor planlegges. Begge to har vært traineer i Bane NORs traineeprogram.

Hvorfor finner vi dem akkurat på disse stedene, hva gjorde at de peilet seg inn på et yrke som handler om å utvikle norsk jernbane?

Ville være med å bidra

Vilde Naia Moi fra Lørenskog forteller at traineestillingen i Bane NOR virket spennende, med muligheten til å prøve ut mye forskjellig på kort tid.

– Siden jeg var usikker på hva jeg ville trives med i jobb var dette midt i blinken, og gjorde Bane NOR attraktiv. At vi i tillegg får jobbe med noe så bærekraftig som tog var en stor bonus, sier Vilde.

Vilde forteller at hun studerte tekniske geofag med fordypning i ingeniørgeologi på NTNU før hun begynte som trainee i Bane NOR.

–  I dag jobber jeg som assisterende prosjekteringsleder på Hensetting Drammen og Kongsberg, sier hun.

Ledige stillinger

Søk etter ledige stillinger innen ditt fagfelt.

Fra sommerjobb til trainee

Mens Marius Tangerås fra Skien var sikker på hva han ville trives å jobbe med tidlig i utdanningsløpet. Han fikk sine erfaringer herfra gjennom flere sommerjobber i Jernbaneverket (nå Bane NOR), mens han holdt på med bachelor-graden. Før det hadde han vært på flere bedriftsbesøk her, da han gikk på videregående. Etter det satset han målbevisst videre utdanning inn mot jernbane.

– Jeg plukket fag etter hva jeg anså som mest relevant for bruk i en jobb for jernbanen, sier han.

Han har lagt bak seg ingeniørstudie ved Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst Norge) før han fullførte sin mastergrad ved NTNU.

I dag jobber han som trainee innen prosjektledelse, og bruker mye av arbeidsdagen til oppfølging av rådgiver og entreprenør ved Bane NORs dobbeltsporprosjekt Nykirke-Barkårker.

Til slutt får de en utfordring:

Hvis du ser i glasskula 40 år fram, eller tenker på det som kan bli dine siste dager i yrkeslivet før pensjonist – hvilken yrkestittel ønsker du at du har da?

Kanskje jeg jobber med lyntog til Trondheim, og er prosjektleder for en strekning? Det håper jeg skjer en gang (lyntog til Trondheim altså). Det viktigste er uansett at jeg har en jobb jeg trives med.

Portrettbilde av Vilde Naia Moi i gult vernetøy og blå hjelm.

Vilde Naia Moi

Denne er vanskelig å svare på. Jeg ønsker å være innom entreprenør og rådgiver siden før endt arbeidsliv, men føler ingen hast for å endre arbeidsgiver.

Portrettbilde av Marius Tangerås i gult vernetøy og blå hjelm.

Marius Tangerås