Bane NOR Jernbaneskolen

Vi er jernbanesektorens ledende kurssenter og leverandør av jernbanefaglig opplæring. Jernbaneskolens ambisjon er å være selve navet innen kompetanseutvikling i jernbanefag i Norge.

Publisert: 6. juni 2024 klokken 12:05

Møt noen av våre faglærere

Jernbaneskolen skal sikre et opplæringstilbud som gir nødvendig kompetanse for ansatte som jobber med utbygging, drift og vedlikehold av jernbanen. Våre faglærere bidrar til å utdanne og videreutvikle fremtidens jernbanekompetanse gjennom digital læring, klasseromsundervisning og praktisk trening i våre moderne øvingsanlegg.

Nedenfor kan du lese mer om noen av områdene du kan bli faglærer på hos oss:

Faglærer instruerer skinner på jernbanen

Ønsker du å jobbe med Lars Erik og teamet på signal, ta kontakt med oss. Julian Råbu, Bane NOR

Faglærer Signal

Signalfaget er i stor endring, og ny læreplan for signalmontørlærlinger er tatt i bruk. Jernbaneskolen tilbyr opplæring innen ny signalteknologi ERTMS, en spennende reise som du blir sterkt involvert i. Det vil i lang tid fortsatt være behov for å sikre kompetanse på eldre teknologi, samtidig som vi gir opplæring på ny teknologi.  

 Vår ambisjon er at våre fagressurser holder seg faglig oppdatert og er operasjonelle i drift.  Vi tilrettelegger derfor for praktisering innenfor vårt fagområde, både daglig drift, vedlikehold, samt sluttkontroller og andre relevante oppgaver. 

Lyser ditt grønne signal for oss? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat:

Klas Aarlid - klas.aarlid@banenor.no

Arbeidere sveiser på jernbanesporet

Sveising kan være en del av hverdagen hos Bane NOR. Julian Råbu, Bane NOR

Faglærer Banefag

Som faglærer i Banefag vil du undervise kursdeltakere som ønsker å jobbe som  banemontører. Banemontører jobber med bygging og drift av jernbanen, og de har et stort ansvar for sikkerheten på norsk jernbane.

Noen ansvarsområder du vil ha som faglærer i Banefag:

  • Ansvar for å planlegge og gjennomføre undervisning innen fagområdet i samarbeid med dine kollegaer
  • Primæroppgavene blir undervisning for banemontører/banemontørlærlinger
  • Du vil i samarbeid med fagmiljøene også delta i utvikling og kvalitetssikring av læremateriell

Kanskje våre kommende banemontører trenger akkurat deg? Ta kontakt med oss om du ønsker å se på muligheter for å være med på teamet vårt:

Jeanette Wingeng - jeanette.wingeng@banenor.no

To elsikkerhets faglærere inspiserer ute i felt

Vi setter faglig utvikling høyt, med interne kompetansebyggende muligheter for våre ansatte.

Faglærer Elkraft og El-sikkerhet

På Jernbaneskolen kommer du til et miljø med høyt fokus på faglig utvikling.

Faglærere for Elkraft og El-sikkerhet hos Jernbaneskolen er en avdeling på fem personer som holder forskriftskurs og faglige kurs i høy og lavspenningsfagene. Vi er nysgjerrige og liker å dele kunnskap og lære av hverandre!

Vi holder til i Jernkroken på Grorud, men en del av undervisningen foregår på Hauerseter. 

Er du på leting etter en givende og viktig veilederdrøm? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat:

Per Sverre Nygaard - ⁠per.sverre.nygaard@banenor.no

 


Publisert: 6. juni 2024 klokken 12:05