Linjekart

Linjenummeret viser om toget er lokaltog (L) eller regiontog (R) og er knyttet til ende-destinasjonene. Hovedregelen er at tog med ensifrete linjenummer stopper ved alle stasjoner. Togavganger med avvikende stoppmønster angis med en tilføyelse «X». Tog med tosifrete linjenummer trafikkerer lengre strekninger som stopper ved alle knutepunktstasjoner