Drammen–Kobbervikdalen

Bane NOR bygger nå nytt dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen. Samtidig vil det bli gjort omfattende arbeider ved Drammen stasjon.

Byggearbeidene hadde offisiell anleggsstart 19. desember 2019. Dobbeltsporet fra Drammen til Kobbervikdalen skal være ferdig i slutten av 2025. Når vår jobb er fullført, blir det mulig å kjøre fire tog timen hver vei mellom Tønsberg og Oslo.  

Scroll ellers nedover på siden for å lese flere nyheter om prosjektet. 

Bygging
9
km
Nytt dobbeltspor
250
km/t
Dimensjonerende hastiget
InterCity
Del av InterCity- satsingen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
 • Vedtak av kommunedelplan.
 • Oppstart og arbeid med reguleringsplan. Dette vil pågå til 2018.
 • Vedtatt reguleringsplan og grunnerverv.
 • Grunnerverv og oppstart byggearbeid.
 • Vi bygger Drammenstunnelen
 • Den består av 6 km bergtunnel, 700 m kulvert og 275 m løsmassetunnel, og er planlagt ferdigstilt med jernbanetekniske fag i 2025
 • Vi forbereder jernbanetekniske anlegg rundt Gulskogen stasjon slik at Drammen stasjon kan reduseres til 3 spor i anleggsfasen
 • Vi etablerer en midlertidig gangbru, slik at Bybrua kan rives
 • Tidligere togparkering fjernes, midlertidig bygges på Nybyen
 • Brakerøya stasjon oppgraderes til 3 spor
 • 3 spor langs elva tas i bruk, mens 3 resterende spor rives og bygges nye
 • Vi bygger 2 nye plattformer, nå mot stasjonsbygningen
 • Drammen stasjon og ny Vestfoldbane åpnes
 • Jernbanekaia åpnes med forbindelse til Bybrua