Bybrua

Bybrua i Drammen skal rives og erstattes med en ny bru som skal stå klar til bruk i 2025. Bane NOR skal rive den delen som går over sporområdet i juli i år. Men brua er allerede stengt, og nå starter Drammen kommune sine rivearbeider. Vi må også stenge av jernbanekaia i forbindelse med oppgraderingen av Drammen stasjon.

Når vi moderniserer og forbedrer jernbanen for at flere skal kunne ta mer tog må vi heve Drammen stasjon med 40 cm. Det gjør vi for å flomsikre stasjonen.

Drammen kommune vedtok i 2019 at den gamle brua skulle rives og at det skulle bygges en ny. Rivingen av brua starter nå i mai. Dette er et samarbeid mellom Bane NOR og kommunen. Bane NOR river og bygger den delen av brua som går over sporområdet.  Mens dette arbeidet pågår er det en midlertidig gangbru over elva.

Nysgjerrig på hva som skal skje videre?

Onsdag 18. mai kl. 18.00 arrangerer vi informasjonsmøte sammen med Drammen kommune om byggingen av ny bybru i andre etasje i Drammen bibliotek. Les mer om informasjonsmøtet her.

Fundamentering i gang 

Nå er hele gangbrua på plass. Den delen av den midlertidige brua som går over sporområdet ble løftet på plass i påsken (se video under). 

For å få til det videre arbeidet blir det nødvendig å stenge jernbanekaia. Det må vi gjøre for å ivareta sikkerheten og gjøre det mulig for anleggsmaskinene å komme til. Derfor stengte deler av kaia 8. januar 2022. Området som stenges ser du på illustrasjonen lenger opp på siden.  

River bru over sporområdet i sommer

I den togfrie perioden sommeren 2022 skal den delen av bybrua som går over sporområdet rives. 

Fra august stenger vi enda mer av av jernbanekaia for å starte arbeidet med jernbanesporene nærmest elva.

Endringer i kollektivtrafikken

I forbindelser med rivningen av bybrua, vil Drammen få noen nye bussruter og noen bussruter vil få ny trasé fra 2. mai. Du kan lese om endringene på Brakars nettsider. Detb blir også testforsøk med gratis pendelbuss fra Strømsø til Bragernes torg. Du kan lese mer om dette på Drammen kommunes nettsider.

Det nye stasjonsområdet

Klikk på bildet eller lenken under for å se video på YouTube.

I denne videoen kan du se hvordan den nye Bybrua blir ved Drammen stasjon (ekstern lenke).

Her kan du lese hva Drammen kommune skriver om ny bybru

 

I 2023 stenges hele jernbanekaia

I 2023 stenges hele strekningen langs Drammen stasjon.

Fra april 2023 stenges den siste strekningen av jernbanekaia. Denne delen skal etter planen åpnes igjen i desember 2023. I august 2024 skal nesten hele strekningen gjenåpnes. Området under bybrua vil være stengt frem til oktober 2025, men det vil være mulig å komme seg forbi via plattformen til det nye jernbanesporet nærmest elva.

85 år gammel bru

Dagens bybru i Drammen sto ferdig til bruk i 1936. Bystyret i gamle Drammen kommune vedtok i 2019 å rive brua, og erstatte den med en ny.

 

Bane NOR bygger den delen av brua som går over jernbanesporet, mens Drammen kommune bygger brudelen over elva. 

 

Den nye brua skal stå klar høsten 2025. Da åpner også det nye dobbeltsporet og Drammenstunnelen til Kobbervikdalen. Det gir en enda mer effektiv og klimavennlig jernbane som kan dekke stadig flere reisendes behov. Med dobbeltspor hele veien fra Oslo til Tønsberg blir det flere avganger i timen, og flere avganger til tiden.

 

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om arbeidet, kan du kontakte vår nabokontakt på e-post udk@banenor.no eller telefon 913 26 266. Denne telefonen er betjent på hverdager fra mandag til fredag kl. 0900 - 1500. 

Hvis du ikke får svar, kan det skyldes at flere ringer samtidig. Da ringer vi deg opp igjen. Ved akutte hendelser, som ikke kan vente til neste arbeidsdag, kan prosjektets beredskapstelefon benyttes, tlf: 916 56 253.