Kart og illustrasjoner

Her finner du kart og illustrasjoner for dobbeltsporstrekningen mellom Stokke og Larvik.

Kart
Kommunedelplanene for Sandefjord og Larvik er tilgjengelige i en elektronisk kartløsning som du finner lenke til her (kartløsningen fungerer best ved bruk av nettleseren Chrome).

Stasjonsmodellen
Her finner du artikkelen om stasjonsmodellene for Sandefjord og Larvik, illustrasjoner av stasjonene, mulighetsstudiene som er utarbeidet for Indre havn og Kongegata i Larvik, kart og presentasjoner som ble holdt for formannskapene i kommunene i juni 2018.

Klikk her for å komme direkte til stasjonsmodellen (3D-modellen og illustrasjoner)

Filmer
Vi har lagt ut illustrasjonsfilmer av båndleggingssonen i følgende korridorer:

Torp vest og Torp vest via Storås i Sandefjord
Stålaker øst i Sandefjord og Larvik
Indre havn i Larvik
Kongegata i Larvik

Her finner du en illustrasjonsfilm som forklarer forskjellene på Torp vest- og Storås-korridorene.