Dette skal skje i stasjonsområdet fra 2020 til 2025

Her er en oversikt over hvor i området rundt Drammen stasjon vi skal arbeide med utbygging fram til planlagt åpning av anlegget i 2025. Underveis beklager vi ulempene utbyggingsarbeidet medfører.

2021:

Gjennom vinteren og frem til sommeren vil Bane NOR oppgradere jernbanetekniske anlegg rundt Gulskogen stasjon. Gulskogen blir stengt for tog i en 3 ukers periode i mai 2021 (fra 8. til 25. mai).
På Drammen stasjon skal vi gjøre en rekke arbeider for å gi plass til den nye kulverten* som nå bygges på Nedre Strøm som skal føre Vestfoldbanen inn i Drammenstunnelen som bygges nå, og som ender i Skoger. Drammen stasjon vil være stengt i 3 uker sommeren 2021.

2022:

I 2022 blir det synligere aktivitet rundt Drammen stasjon. Da skal Bane NOR og Drammen kommune rive hver sin del av bybrua. For å sikre adkomst over elva mens det bygges ny bru, vil vi etablere en midlertidig gangbru. Denne er planlagt åpnet etter påske i april 2022.
Fram til sommeren vil bybrua over elva bli revet, mens den delen som strekker seg over jernbanesporene blir revet i juli. I samme periode bygger Bane NOR anlegg for midlertidig hensetting av togmateriell i Nybyen.
Drammen stasjon vil være stengt i 3 - 4 uker sommeren 2022.

2023:

Dette året vil arbeidene på selve plattformområdet starte opp. I påsken 2023 vil Drammen stasjon bli stengt for å rive dagens spor 4, 5 og 6 med tilhørende plattform. Stasjonen vil bli delt på langs og togtrafikken vil i det neste året foregå på dagens spor 1, 2 og 3. For å få til denne reduksjonen av kapasitet vil enkelte tog snu andre steder. Vi skal da bygge 2 nye plattformer med tilhørende sporarrangement. Drammen stasjon vil være stengt i 6 uker sommeren 2023.

2024:

Gjennom vinteren og fram mot sommeren 2024 vil første halvdel av ny stasjon mot elva, bli ferdigstilt. Da vil togtrafikken bli flyttet over på de 3 nye sporene, med 2 nye plattformer.
Arbeidene med å få dette til vil pågå under en sommerstengning på 4 uker.
I samme periode vil dagens spor 1, 2 og 3 bli revet. Da setter vi i gang arbeidet med å byggeandre halvdel av stasjonen, med 2 nye plattformer og tilhørende sporarrangement.

2025:

Gjennom vinteren og frem mot sommeren 2025 pågår en stor innsats for å ferdigstille hele Drammen stasjon med 4 plattformer og 6 spor! Denne sommeren vil Drammen stasjon være stengt i 6 uker. I august vil det bli åpnet ny gangtunnel under sporene og trapp/heisforbindelse fra plattform og opp til bybrua. Forbindelsen mellom byen og Jernbanekaia åpnes. Samtidig åpner vi det nye dobbeltsporet fra stasjonen og gjennom den nye Drammenstunnelen. Lenger syd settes også det nye dobbeltsporet mellom Nykirke og Barkåker i drift.

I 2025 vil Bane NORs utbygging gi vesentlig bedre kapasitet for Drammen stasjon og Vestfoldbanen – med mulighet for fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg!