Betongtunnelen bevarer bygg og gir grøntområder

I Drammen skal det bygges en betongtunnel gjennom leire, sand og stein. Dette gjøres for å beholde mest mulig av dagens bebyggelse. Arbeidet er svært komplisert og vil til tider være støyende.

Ved Nedre Strøm i Drammen er det mye leire i bakken. Her må vi bygge støttevegger på begge sider av traseen, så vi kan grave ut leira fra utbyggingsområdet og holde byggeplassen fri for leire.
Støtteveggene er laget av stål og kalles spunt. Det blir mye støy når spunten bankes ned i bakken av en stor maskin.
Når spuntveggene er på plass, er grunnen stabilisert. Da kan leira graves ut og kjøres vekk.

Forsterker bakken med betong

Etter at leira er fjernet bygges det en betongtunnel (på fagspråket kalles det vi skal bygge for en kombinasjon av en løsmassetunnel og en kulvert). Over tunnelen skal det fylles på med jord slik at det igjen kan bli et parkområde. I området mellom Strømsåsen og Konnerudgata består bakken av sand og stein.
Her må det brukes maskiner som pumper vann og sement ned i grunnen for å forsterke området der tunnelen skal bygges.
Når vi har betong i bakken, er grunnen forsterket. Da kan vi grave ut tunnelløpet uten risiko for at masser skal rase ut. Grunnforsterkningen må gjøres av store maskiner som må stå på solide plater under arbeidene.
Områdene blir gjerdet inn og sikret, slik at ingen uvedkommende kommer inn på anleggsplassene.

Fører til en del støy

Det skal etableres åtte til ti slike plasser for arbeid med store maskiner. Når maskinene er i aktivitet, vil det medføre en del støy for de boligene som er nærmest.
Arbeidene med tunnelen vil i hovedsak foregå fra klokka 07 til 19 på hverdager og fra klokka 08 til 16 på lørdager.