Om prosjektet

Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Bane NOR skal gjøre store arbeider på Strømsø-siden av Drammen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Du kan lese mer om InterCity HER.

Prosjektet i Drammen inkluderer bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Skoger, gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. Denne delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2025, samtidig som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker kan tas i bruk. Det betyr at det vil være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2025.

Det vil skje arbeider en rekke steder i Drammen, gå inn på det enkelte området for å lese mer:

Noen nøkkelfakta om prosjektet:

  • Byggestart 2019
  • Planlagt åpning 2025
  • 10 km nytt dobbeltspor
  • 6 km ny bergtunnel
  • Ca 700 m kulvert (betongtunnel)
  • Ca 275 m løsmassetunnel
  • Ombygging av Drammen stasjon
  • Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018
  • Styringsramme 12,7 mrd kroner

Gulskogen stasjon

Det er besluttet å utsette bygging av ny Gulskogen stasjon, et arbeid som tidligere var en del av dette utbyggingsprosjektet. Ny stasjon på Gulskogen planlegges nå i forbindelse med kommende fremtidige utbyggingsprosjekter vest for Sundland. Med bakgrunn i dette er ikke Gulskogen stasjon lenger listet opp sammen med delprosjektene som vil bli ferdigstilt i 2025.

Det skal fortsatt gjøres omfattende sporarbeider mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, dette medfører også tekniske oppgraderinger ved Gulskogen stasjon. Vi vil bygge et funksjonelt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen, som gir økt kapasitet sammenliknet med dagens situasjon. 

Historikk

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen har vært gjennom flere planfaser. Her finner du alle dokumenter fra planprosessen, frem til vedtatt reguleringsplan. Trykk her for vedtatt reguleringsplankart.

Kart over hele utbyggingsprosjektet

Over ser du et kart over hele utbyggingsprosjektet vårt. I vedlegget under kan dette lastes ned som PDF.