Om prosjektetProsjektet er en del av InterCity-satsingen på Østlandet. Detaljreguleringsplan og utbyggingsavtale ble vedtatt i Drammen bystyre i april 2018.
Den nye jernbanestrekningen skal stå ferdig i 2025.
Foreløpig ramme: 9,7 milliard kroner.

Hva omfatter prosjektet?
Bygging av ny, dobbeltsporet jernbane fra Drammen stasjon til Kobbervikdalen.
Dette innebærer:
Ca. 6 kilometer tunnel gjennom fjell
Ca. 275 meter løsmassetunnel i overgangen mellom dagsone og fjell
Ca. 700 meter miljøtunnel (dvs. at man bygger et betongskall som så dekkes med jord).
Nytt dobbeltspor fra Drammen til Gulskogen
Både Drammen stasjon og Gulskogen stasjon skal bygges om i stor skala
Den delen av Bybrua som går over jernbanesporene må bygges om og utvides noe. I tillegg skal det bygges nye trapper ned til plattformene.

Det er krav om evakueringsmulighet for hver kilometer, derfor må vi lage noen rømningstunneler.
Vi må ha to tverrslag (dvs hjelpetunneler, angrepspunkter) for å klare å bli ferdige til 2025. Tunnelen drives (sprenges) også fra den sørligste enden, men ikke fra nord. Les mer om tverrslagene på sidene til områdene.

Hvorfor skal det bygges?
Vestfoldbanen skal få dobbeltspor fram til Tønsberg innen 2025, noe som betyr hyppige avganger og kortere reisetid. Målet er å få reisetiden ned til én time mellom Oslo og Tønsberg. Strekningen Drammen–Gulskogen kan ses på som første del av nytt dobbeltspor til Hokksund/Kongsberg.
Les mer om InterCity satsingen her.

Når skal det bygges?
Oppstart 2019 – ferdig 2025.
Dette betyr ikke at det blir merkbart anleggsarbeid på hele strekningen hele tiden. For eksempel blir det mest jernbanetekniske arbeider som ikke er så merkbare for omgivelsene det siste året.

Fordeler for Drammen
Det skal ikke stikkes under en stol at anleggsarbeid i en slik skala blir merkbart i byen. Men prosjektet medfører også en del fordeler ut over det med bedre togtilbud og økt sikkerhet mot flom. For det første blir dagens Vestfoldbane lagt ned, noe som fjerner barrieren gjennom store deler av byen.

Det blir dessuten bedre adkomst til Drammen stasjon: Togreisende kan gå direkte fra Bybrua til alle plattformene. I tillegg skal det bygges en ny undergang (under plattformene) til elvepromenaden.

 


Det vil bli flere adkomstmuligheter fra bybrua enn det er i dag. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR