Om prosjektet

Bane NORs utbyggingsprosjekt Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er et av landets største jernbaneprosjekt. Det skal legge til rette for høyere fart og flere tog på Vestfoldbanen, samt en mer effektiv togtrafikk gjennom Drammen.

Bane NOR skal gjøre store arbeider på Strømsø-siden av Drammen. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen er en del av InterCity-satsingen. Det er en storstilt utbygging av jernbanen på Østlandet, som skal gi halvannen million innbyggere kortere reisetid og flere avganger. Du kan lese mer om InterCity HER.

Prosjektet i Drammen inkluderer bygging av dobbeltspor på Vestfoldbanen mellom Drammen stasjon og Skoger, gjennom en ny tunnel i Strømsåsen. Denne delen av prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2024, samtidig som nytt dobbeltspor mellom Nykirke og Barkåker kan tas i bruk. Det betyr at det vil være sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Tønsberg i 2024.

I tillegg til dette, skal prosjektet bygge om Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, og det skal legges nytt spor mellom Drammen og Gulskogen. Arbeidene på Gulskogen er planlagt ferdig i 2025. 

Det vil skje arbeider en rekke steder i Drammen, gå inn på det enkelte området for å lese mer:

Noen nøkkelfakta om prosjektet:

  • Byggestart 2019
  • Planlagt åpning 2024
  • 10 km nytt dobbeltspor
  • 6 km ny bergtunnel
  • 275 m løsmassetunnel
  • 700 m kulvert (betongtunnel)
  • Ombygging Drammen og Gulskogen stasjoner
  • Nytt dobbeltspor mellom Drammen og Gulskogen
  • Detaljreguleringsplan vedtatt i Drammen bystyre april 2018
  • Styringsramme 12,7 mrd kroner