Kontakt oss

På denne siden finner du kontaktinformasjon til InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Du kan bruke prosjektets egen e-postadresse: udk@banenor.no, eller du kan ta direkte kontakt med en av personene nedenfor. Vi holder til i kontorer i Byhaven, nær Strømsø torg i Drammen.

Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Torgeir Fossnes
Torgeir Fossnes
Planleggingsleder
916 55 807
Bilde av Esben Svendsen
Esben Svendsen
Kommunikasjonsrådgiver
402 06 130
Bilde av Magnus Billing
Magnus Billing
Grunnerverver
984 81 504
Bilde av Martin Fadum
Martin Fadum
Prosjekteringsleder
907 42 728
Bilde av Bjørn Bartnes
Bjørn Bartnes
Grunnundersøkelser
90500214
Bilde av Torstein Dahle
Torstein Dahle
SHA-rådgiver
916 75 768
Bilde av Nils Peder Varlo
Nils Peder Varlo
Prosjekteringsleder jernbaneteknikk
91355051
Bilde av Glenn Thomas Johansen
Glenn Thomas Johansen
Ass. prosjekteringsleder jernbaneteknikk
95975265
Bilde av Tone Lærum
Tone Lærum
Prosjektsekretær
92805619
Bilde av Stine Krigstrøm
Stine Krigstrøm
Prosjektingeniør
99227770

Naboer og berørte

Vi har laget en egen side med informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane. Her finner du også brosjyren "Grunneier møter Jernbaneverket".  Brosjyren er ment for deg som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av jernbane.