Kontaktinformasjon

På denne siden finner du kontaktinformasjon til InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen.

Du kan bruke prosjektets egen e-postadresse ved å klikke her, eller du kan ta direkte kontakt med en av personene nedenfor.
Vi holder til i kontorer i Byhaven, nær Strømsø torg i Drammen.

Naboer og berørte

Har du spørsmål til arbeidet Bane NOR skal gjøre i forbindelse med utbyggingsprosjektet Drammen-Kobbervikdalen, ser du kontaktinformasjon til vår nabokontakt her.

Vi har laget en egen side med informasjon som kan være nyttig for deg som er grunneier og som skal, eller kanskje skal, avstå grunn til bygging av ny jernbane. 

Informasjonskanaler under byggingen

Hver uke sender vi ut en status på SMS om arbeidet som nå pågår. Du kan melde deg på denne tjenesten ved å sende UDK Info til 26112. Avmelding skjer ved å sende UDK Slutt til 26112. Den ukentlige statusen finner du ellers på denne siden.

Du kan også få varsler om når vi sprenger under arbeidet med tunnelen. Det gjør du gjennom å registrere deg her: www.nabovarsling.no/udk.

Det er opprettet en egen gruppe for all aktivitet i Drammen (også hensetting/togparkering) på Facebook. Den finner du her.

Marked og anskaffelser

Entreprenører og underleverandører som ønsker nyheter om anskaffelser og fremdrift, kan kontakte oss her.

Kontaktinformasjon:

Bilde av Nabokontakt
Nabokontakt
Slik kontakter du oss om du har spørsmål til Bane NORs utbyggingsarbeid i Drammen:
913 26 266 (9-15)
Bilde av Hanne Anette Stormo
Hanne Anette Stormo
Prosjektsjef
913 25 084
Bilde av Kari Stangeby Noer
Kari Stangeby Noer
Kontraktsleder
995 76 476
Bilde av Torgeir Fossnes
Torgeir Fossnes
Leder offentlig plan
916 55 807
Bilde av Hanne Elisabeth Wiig
Hanne Elisabeth Wiig
Prosjektleder Bergtunnel og dagsone Skoger
916 63 118
Bilde av Lise Backer
Lise Backer
Prosjektleder løsmassetunnel
905 54 403
Bilde av Eirik Korsnes
Eirik Korsnes
Prosjektleder underbygning Drammen - Nedre Strøm
476 23 608
Bilde av Martin Mikaelsen
Martin Mikaelsen
Leder grunnerverv
988 55 487
Bilde av Torstein Dahle
Torstein Dahle
SHA-rådgiver
916 75 768
Bilde av Tormod Ugelstad
Tormod Ugelstad
Kommunikasjonsrådgiver
99501625
Bilde av Randi Rismyhr
Randi Rismyhr
Nabokontakt
993 31 288