Nyutviklet karttjeneste for Drammen

Nå kan du følge med på endringene gjennom en helt ny karttjeneste Bane NOR har utviklet for byggingen av nytt dobbeltspor i Drammen.

Tre tunnelløp er nå rundt 500 meter inne i fjellet, og mange har registrert at Drammen har fått et nytt utsiktspunkt ved «øya». Anleggsplassene på Austad, Gulliksrud, Danserud og Nedre Strøm er preget av arbeidene som nå pågår.

Nå kan du følge med på hva som pågår hvor gjennom bruk av Bane NORs nye karttjeneste. Kartet er dynamisk, og vil være i endring i takt med fremdriften.

Viktig å informereProsjektsjef Hanne A. Stormo

Bane NORs prosjektsjef for utbygging av dobbeltspor, Hanne Anette Stormo, vil gjøre sitt for at innbyggere og reisende skal forstå hvordan Drammen i en periode vil bli preget av utbyggingsarbeidet.

– For oss er det svært viktig å ha godt informerte berørte naboer. Derfor har vi opprettet flere kanaler, og oppfordrer dem til å bruke dem. Vårt mål er å ha en godt informert befolkning med forståelse for hva vi gjør og hvorfor de blir berørt av arbeidene våre, forklarer Hanne A. Stormo.

Her finner du Bane NORs nye karttjeneste for Drammen.

På kartet vil du kunne se avstand fra adressen til nærmeste punkt på tunnelen innenfor en radius på 1 km. Det er merket med rødt på de stedene i tunnelen som er i arbeid den gjeldende perioden.

Klikk på huset ditt

– Derfor lanserer vi nå en karttjeneste der du kan klikke på huset ditt, og se avstandene til de ulike tunnelarbeidene, sier prosjektsjefen.

Bane NORs nye karttjeneste lenket til både på prosjektets nettside og på Facebook-gruppen «Drammen | Bane NOR».

– Karttjenesten vil utvikle seg med fremdriften til prosjektet, og få stadig nye opplysninger tilknyttet seg. Du slår på kartlag som gir ulike typer opplysninger – det jeg ser så langt ser informativt og relevant ut for innbyggerne i Drammen, sier Stormo.

Kunnskap er nøkkelen

I tillegg til å benytte seg av den nye karttjenesten, anbefaler Stormo alle som bor i nærheten av tunnelarbeidene om å melde seg på tjenesten som varsler om sprengninger.

– Vi anbefaler alle som bor i nærheten av våre tunnelarbeider, og som ønsker å få informasjon om sprenging, å melde seg på vår SMS-varslings-tjeneste.

Dette er en gratistjeneste, og du vil motta en SMS omtrent 15-45 minutter før sprenging skjer.

– Del gjerne informasjonen med både barn og voksne i husholdningen slik at alle er forberedt på eventuelle vibrasjoner. Å vite når sprengninger skal skje oppfattes beroligende for mange.

 Av personvernhensyn må man selv melde seg på tjenesten på siden www.nabovarsling.no/udk.

Ukentlig nytt og nabokontakt

Dersom du vil vite hvilke arbeider som er planlagt i uka som kommer, kan du motta SMS-varsel om dette hver mandag. Send UDK Info til 26112.  Et kontaktpunkt mange har merket seg er utbyggingsprosjektets dedikerte nabokontakt.

– Nabokontakten bistår henvendelser fra berørte naboer om alt fra støyvarsler til hotellovernattinger. Linjen er betjent på dagtid ukedagene, og har en egen e-postkasse, forteller prosjektsjefen.

Nabokontakten har nr. 913 26 266, med e-post: udk@banenor.no.

Flere informasjonskanaler:

Her finner du Bane NORs karttjeneste, og mesteparten av informasjonen om prosjektet: www.banenor.no/drammen-kobbervikdalen

Ukentlig SMS-tjeneste: Send «UDK info» til 26112. (Avmelding: UDK SLUTT til 26112)

Facebook: søk opp gruppen «Drammen | Bane NOR» og bli medlem.

Nabokontakt: udk@banenor.no, tlf. 913 26 266 (mandag – fredag 09 – 15).