Første store totalentreprise i Drammen kunngjort

Når totalentreprisen på kulvert og løsmassetunnel i Bane NORs prosjekt Drammen-Kobbervikdalen lyses ut, så bruker Bane NOR en konkurranseform med utstrakt bruk av tidlig involvering. – Vi ønsker en tidligere involvering av leverandørene for å finne de beste løsningene, sier prosjektets leder for kontrakt og anskaffelse.

Kulverten skal ligge ved siden av det gamle sporet, nedenfor Smithestrøm gård. 
Foto: Anne Mette Storvik

Bane NOR har kunngjort oppstart av prekvalifisering på en av hovedkontraktene i prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. Det er snakk om kontrakten for bygging av kulvert («cut and cover») og løsmassetunnel. Oppdraget er en totalentreprise, og konkurranseformen er «konkurransepreget dialog», noe som gir store muligheter til å diskutere hvordan jobben skal gjøres.

- Dette er ikke en vanlig konkurranseform for oss, sier leder for kontrakt og anskaffelse i Bane NORs utbyggingsprosjekt Drammen-Kobbervikdalen, Eirik Harding Hansen.
- Vi har valgt denne formen for å kunne ha en dialog med potensielle leverandører slik at vi sammen skal fastsette rammene for det endelige konkurransegrunnlaget.

Innovasjon velkommen

Prosjekt Drammen-Kobbervikdalen inkluderer dobbeltspor fra Drammen til Kobbervikdalen, dobbeltspor mellom Drammen stasjon og Gulskogen stasjon, en 6 km lang bergtunnel, og altså kulvert og løsmassetunnel. Det sistnevnte ligger i en egen kontrakt (UDK 02), og Harding Hansen forteller at dette er en spennende mulighet for den rette entreprenøren.

- Vi er sikre på at dette lar seg gjennomføre, men har tro på at vi gjennom en dialog med markedet kan finne frem til smartere løsninger. Samtidig vil vi sikre at entreprenørenes løsningsforslag ikke deles med andre, sier Harding Hansen. 
- Dette er ikke en vanlig bergtunnel, det har vi mye erfaring med, men en tunnel hvor det er avgjørende å stabilisere løsmassene på en god måte. I tillegg er det utfordrende «cut and cover»-arbeider som skal gjennomføres. Da må vi finne en entreprenør som vet hvordan dette skal gjøres på en effektiv og god måte – og der sikkerhet prioriteres.

Prosess og fremdrift

Prekvalifisering til kontrakten er nå kunngjort i Bane NORs konkurransegjennomføringsverktøy (KGV), og gjennom TED. Konkurranseformen «konkurransepreget dialog» innebærer at Bane NOR skal gå i dialog med tilbyderne for å diskutere ulike løsninger. Målet er å ha signert kontrakten i juni 2019, med byggetid fra august 2019 til mars 2023. Harding Hansen tror det vil være interesse for kontrakten i markedet.

- Vi har god tro på at dette kan være et spennende oppdrag for mange entreprenører, sier han.
- Signaler vi har fått fra både Norge og utlandet tyder på at det er interesse for jobben. Vi håper selvsagt at mange ønsker å delta, og gleder oss til å ta fatt på arbeidet, sier Eirik Harding Hansen.

Bilde av Eirik Harding Hansen
Eirik Harding Hansen
Leder kontrakt og anskaffelse
932 49 943