Austad

Fra anlegget på Austad skal det drives en såkalt tverrslagstunnel inn til hovedtunnelen. Det vil bli transport av steinmasser fra dette anlegget.

Denne artikkelen er eldre enn ett år.

Anlegget på Austad ligger midt i et boligstrøk. Foto: Anne Mette Storvik/Bane NOR

Tverrslagstunnelen på Austad skal fungere som rømnings- og servicevei når den nye hovedtunnelen settes i drift. I tillegg skal den brukes i anleggsfasen, til å frakte ut steinmasser fra drivingen av bergtunnelen. Bane NOR gjør forberedende arbeider her, for å gjøre alt klart til drivingen av tverrslaget. Vi forventer at dette arbeidet begynner i slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020.

Konsekvenser for omgivelsene

Austad er et boligområde, og flere naboer bor tett på anlegget. Disse naboene har opplevd støy og ulempe i forbindelse med de forberedende arbeidene som begynte i 2018. Når tunneldrivingen begynner vil naboer kunne merke støy og rystelser i den første delen av arbeidene.

Den største ulempen knyttet til dette anlegget vil være transport av steinmasser fra drivingen av hovedtunnelen. Massene skal kjøres ut fra Austad, ned Austadveien, bort Styrmoes vei, ned Møllebekkveien og videre ut til Holmen, der massene skal deponeres.

I perioden med størst produksjon anslår vi at det vil gå lastebiler med masser inn og ut av anlegget hvert tiende minutt. Dette tilsvarer frekvensen på bussene til Fjell. Bane NOR har gjennomført en trafikksikkerhetsanalyse og gjennomfører flere tiltak, blant annet disse:

  • Flytting av busstopp ved anleggsområdet
  • Snippen mellom Austadveien og Anchersensvei ved anlegget stenges for biler
  • Syklister ledes til å bruke Anchersens vei i stedet for Austadveien
  • Fjerning av sykkelfelt i Austadveien
  • Oppstramming av krysset Austadveien/Styrmoes vei

Prosjektet kommer til å presentere detaljer om trafikksikkerhetstiltakene når arbeidene nærmer seg, og vil også presentere dem på berørte skoler.

Fremdrift

Det er forventet at kontrakt med entreprenør blir signert høsten 2019. Etter dette skal de siste forberedelsene gjøres, og deretter begynner arbeidet på tunnelen. Vi forventer full aktivitet fra tidlig i 2020.

Selve drivingen av tunnelen kommer antagelig til å være ferdig i 2023, og deretter skal det gjøres jernbanetekniske arbeider. Det vil si å legge spor, få på plass kontaktledning og lignende.

Planen er at den nye tunnelen skal kunne tas i bruk i slutten av 2024. Etter dette blir riggområdet fjernet.